ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ JEREMIE

Το χρηματοδοτικό πακέτο jeremie (ΕΔΩ) απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να προμηθευτούν κεφάλαια για αγορά εμπορευμάτων , πρώτων υλών ή και παγίων με χαμηλό κόστος δανεισμού . Αναφέρουμε επιγραμματικά τα πιο βασικά στοιχεία του προγράμματος…(διαβάστε εδώ)

Google+ Linkedin