Πιτσάκης προς Νίκα : Επιβεβλημένη η παράταση του προγράμματος στήριξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19

Πιτσάκης προς Νίκα : Επιβεβλημένη η παράταση του προγράμματος στήριξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19

Με δεδομένο τον κίνδυνο να βρεθούν πολύ δικαιούχοι εκτός του προγράμματος «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» λόγω αδυναμίας του Πρωτοδικείου να χορηγήσει άμεσα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας ,Παναγιώτης Πιτσάκης, δείχνοντας υπευθυνότητα και ευαισθησία στο πρόβλημα που δημιουργείται ζητά από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα , την παράταση του εν λόγω προγράμματος ή εναλλακτικά να γίνεται προσωρινά δεκτός ο αριθμός πρωτοκόλλου που αποδεικνύει την υποβολή αίτησης για έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών

Διαβάστε το αίτημα του προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Με την παρούσα επιστολή αναφερόμαστε στην τρέχουσα πρόσκληση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 στην οποία και θα υποβληθούν πλήθος αιτήσεων από επιχειρήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι 03/11/2020 και δεν προβλέπεται παράταση συμφώνα με την πρόκληση. Όπως ήδη γνωρίζετε την ίδια περίοδο είναι σε εξέλιξη υποβολές και άλλων προγραμμάτων της Περιφέρειας μας με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί συνωστισμός από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για χορήγηση των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο.

Σας γνωστοποιούμε ότι έχει σταματήσει η άμεση χορήγηση των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται και πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση ξεπερνάει τις 15 ημέρες. Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημα του Επιμελητήριου Κορινθίας για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έως την 13/11/2020 ή εναλλακτικά προς εξυπηρέτηση της κατάστασης, να γίνει  δεκτό ως προσωρινό δικαιολογητικό  η απόδειξη πρωτοκόλλου που  λαμβάνει ο αιτούμενος κατόπιν της υποβολής του αιτήματος ώστε να προχωρούν οι διαδικασίες καταθέσεις των δικαιολογητικών μέχρι να ληφθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό.

Google+ Linkedin