Είναι must! Όχι απεργίες και άλλες τέτοιες «λαϊκές περιέργειες»…

Το δράμα σε  επανάληψη να βλέπω με συμπόνια…

                                       Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012 

Μάθε τέχνη κι κι αν πεινάσεις …Τώρα μπορείς να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στην ανεργία,μέσα από το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων,από το Επιμελητήριο Κορινθίας!

Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να είσαι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: – Λιανικό Εμπόριο, – Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων – Κατασκευές Δομικών Υλικών … περισσότερα »

Google+ Linkedin