Το Επιμελητήριο Κορινθίας ορίστηκε Συντονιστής Φορέας σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτόμου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δελτίο Τύπου

NEO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  2014-2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.000.000€ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΜΕ LEADER ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στο Επιμελητήριο Κορινθίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτη Πιτσάκη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αργολίδας, κ. Φώτη Δαμούλου, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κ. Παναγιώτη Αγνιάδη και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φωκίδας, κ. Βασιλείου Αυγερινού. Επίσης παρευρέθηκαν ο διευθυντής της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Σωτήρης Κοροβήλος, ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, κ. Γιάννης Κουλεντιανός, ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Γεώργιος Ρομπόλας, τα μέλη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κκ. Πέτρος Μακρόπουλος και Δημήτριος Μίχας.

  Οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις για το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με χρηματοδότηση 100%, προϋπολογισμού 3.000.000€. Παράλληλα, έγινε μία πρώτη προσέγγιση των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν μετά την υποβολή του προγράμματος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην οργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

    • Εκπόνηση έρευνας αγοράς και μελέτης για το σχεδιασμό συλλογικής ταυτότητας και σήματος για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
    • Διερευνητικές αποστολές σε διεθνείς εκθέσεις (1. Seafood Expo – Βρυξέλλες, Απρίλιος 2020, 2. Nor-Fishing – Νορβηγία, Αύγουστος 2020, 3. Future Fish Eurasia – Τουρκία, Οκτώβριος 2020, 4. SEAFEX – Ντουμπάι, Νοέμβριος 2020, και λοιπές εκθέσεις).
  • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (ομοίως με παραπάνω).
  • Δράσεις δημοσιότητας (προωθητικές ενέργειες μέσω ιστοσελίδων, διαφημιστικών φυλλαδίων, κοινωνικών δικτύων, καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κ.α)

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις και δράσεις οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν στο 100%.

Όλοι συμφώνησαν να υποβληθεί η πρόταση το συντομότερο δυνατό με κοινή συμμετοχή των πέντε επιμελητηρίων. Το Επιμελητήριο Κορινθίας ορίστηκε ομόφωνα να είναι ο Leader του προγράμματος.

Google+ Linkedin