Της τροπολογίας το κάγκελο…με επίκεντρο την ΕΑΣ Κιάτου!

Της τροπολογίας το κάγκελο…με επίκεντρο την ΕΑΣ Κιάτου!

Στα κάγκελα βγήκε ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Μάκης Βορίδης ,προκειμένου να αποτρέψει την αυτοδίκαιη λύση της ΕΑΣ Κιάτου, που ήταν μονόδρομος μετά την απόρριψη της ένστασής της από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με τροπολογία (δείτε ΕΔΩ) που πέρασε στη βουλή στις 14 Νοέμβρη : 

  • Παρατείνεται, έως τις 31 Μαρτίου 2020 από 18.10.2017 που ίσχυε, η προθεσμία για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 33 του ν. 4384/2016 και του άρθρου 6 του ν. 4015/2011, που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, για την μετατροπή τους σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) του ν. 4384/2016 με συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών μετόχων τους.
  • Όσες ΑΕΣ δεν εναρμονιστούν με τα προαναφερόμενα μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, διαγράφονται με υ.α. από το Μητρώο (με το ισχύον πλαίσιο, λύονταν αυτοδίκαια στις 18.10.2017).
  • Ανακαλούνται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος τους, όσες κ.υ.α. έχουν διαπιστώσει τη λύση ΑΕΣ σε εφαρμογή της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4492/2017.

Με βάσει την παραπάνω τροπολογία είναι προφανές ότι ο ακροδεξιός υπουργός  “γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του ” το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας και δίνει το «φιλί της ζωής» στον κ. Παπαβασιλείου,προτρέποντάς τον να προσαρμοστεί (αν θέλει) με τις απαιτήσεις του άρθρου 33 του ν. 4384/2016 ή να μετατρέψει την ΕΑΣ Κιάτου σε εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία (που σαφώς τον βολεύει) και ως εκ τούτο να αποφύγει την εποπτεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων !

Το ρεζουμέ της Αιτιολογικής Έκθεσης Βορίδη :

Η τροπολογία Βορίδη όχι μόνο ΔΕΝ ερμηνεύει το περιεχόμενο του νόμου 4384/2016 – αλλά με την ακροτελεύτια πρόταση “Τέλος, επειδή έχει εκδοθεί τουλάχιστον μία απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση ΑΕΣ στα πλαίσια της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4492/2017, με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ρητά η αναδρομική ανάκληση των αποφάσεων αυτών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.” ενδεχομένως κάνει τον αβανταδόρο του κ. Παπαβασιλείου να ιδιοποιηθεί συνεταιριστική περιουσία !

«Φτηνό» το κόλπο της αναδρομικότητας …

Η ιστορική επισκόπηση της αντιμετώπισης του προβλήματος  της αναδρομικής εφαρμογής των κανόνων δικαίου δείχνει ότι πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπισαν την αναδρομικότητα σαν ένα γενικό φαινόμενο και αποδοκίμασαν αυτή  την πρακτική του νομοθέτη.

Η σκέψη ότι οι έννομες ρυθμίσεις αφορούν (το παρόν και) το μέλλον και δεν ανατρέχουν στον προ του νόμου χρόνο, διατυπώνεται ήδη στον Αριστοτέλη  «… η του νομοθέτου κρίσις… περί μελλόντων… εστίν » (Ρητορική , Α΄ 1354 , 6, 4-5). 

Άλλα και το άρθρο 2 του Αστικού Κώδικα εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων και το ισχύον σύνταγμα στο άρθρο 77 (αυθεντική ερμηνεία των νόμων) παρ.2 λέει ότι : Nόμος που δεν είναι πράγματι ερμηνευτικός ισχύει μόνο από τη δημοσίευσή του.

Συμπερασματικά, λοιπόν,η επίμαχη τροπολογία ,που σαφώς διαπνέεται από το πνεύμα και το ύφος του ακροδεξιού υπουργού, προφανώς είναι αντισυνταγματική και μη συμβατή με τη σημασία της τήρησης των νόμων , το δημόσιο συμφέρον και την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία μιας πραγματικά συνεταιριστικής οργάνωσης ,όπως όφειλε να είναι η ΕΑΣ Κιάτου.

Μετά την σκανδαλώδη τροπολογία Βορίδη στα κάγκελα βγήκε και ο  Σύριζα Κορινθίας που σε σχετική ανακοίνωσή του (δείτε ΕΔΩ) αναφέρει : “Ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με εκπρόθεσμη τροπολογία στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, καταργεί την εφαρμοστική  του νόμου 4384/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 2915/139400/ 27.12.17 (ΦΕΚ 121/ 24.1.2018) την οποία το ΣτΕ θεωρεί νόμιμη, αποκρύπτοντας την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου από την Βουλή.

Google+ Linkedin