Την Κυριακή 8 Σεπτέμβρη η επίσημη πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Διαβάστε την σχετική πρόσκληση του πρωτεύσαντα συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Σπύρου Αποστολόπουλου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας  την   8η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

………………………………………Ο προεδρεύων σύμβουλος
……………………………….ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Google+ Linkedin