Περιφέρεια Πελοποννήσου : Πρόσκληση για νέους επιχειρηματίες

Περιφέρεια Πελοποννήσου : Πρόσκληση για νέους επιχειρηματίες

Μία ακόμα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από νέους επιχειρηματίες βρίσκεται στη διαδικασία της δημοσιοποίησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του -με συνολικό προϋπολογισμό 38.428.844 ευρώ, από το ΕΤΠΑ- προγράμματος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.

Η πρόσκληση που θα δημοσιοποιηθεί, έχει προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ και αφορά την δράση 3.α.3.1 (Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια).

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που δεν έχουν συστήσει ακόμα επιχείρηση και χρειάζονται υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στη θερμοκοιτίδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση έχει ως σκοπό την ίδρυση επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων που θα λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα διευκολύνουν την προώθηση της ίδρυσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν κατά προτεραιότητα σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας.

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει με βάση το πλαίσιο σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (2014/C198/01 ή / και του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, ή / και του Κανονισμού 1407/2013 και το εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Οι θερμοκοιτίδες που θα δημιουργηθούν, θα φιλοξενήσουν, για χρονικό διάστημα που θα οριστεί στην σχετική πρόσκληση της δράσης, νεοφυείς επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε κλάδους της RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ενδεικτικούς στόχους:

-να αναπτύξουν εμπορικό χαρακτήρα,

-να προωθήσουν τα προϊόντα τους,

-να δικτυωθούν και να αναπτύξουν συνεργασίες με άλλους φορείς και δίκτυα,

-τη φιλοξενία – στέγαση των επιχειρηματικών ομάδων

-την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στο επιχειρείν, όπως : ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες Εταιρικής Ταυτότητας, δημοσιότητας και εξωστρέφειας, διαχείριση / αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, σχέδιο marketing, social media management και άλλα σχετιζόμενα θέματα,

-την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εμπλουτισμό δεξιοτήτων (εκπαιδευτικά προγράμματα – σεμινάρια – ημερίδες),

-υπηρεσίες αναδοχής (mentoring) από δίκτυο μεντόρων. Η εν λόγω υπηρεσία θα αφορά στην ανάπτυξη της εμπορικής ή / και παραγωγικής δραστηριότητας των εν λόγω επιχειρήσεων με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών,

-συντονισμός και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων.

Google+ Linkedin