Πρεμιέρα σειράς δράσεων απο τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας Κορινθίας (ΣΑΤΕ)

Πρεμιέρα σειράς δράσεων απο τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας Κορινθίας (ΣΑΤΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κιάτο 12/12/2020 

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας Κορινθίας (ΣΑΤΕ) ανακοινώνει τη  διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Προγράμματα ΕΣΠΑ. Ενημερώνομαι για τις δράσεις.» 

Η Ημερίδα  πραγματοποιείτε στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο ΣΑΤΕ, σχετικά με τα προγράμματα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020». 

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη, Ώρα έναρξης 18.00 μ.μ., Διαδικτυακά. 

Θεματικές ενότητες, οι οποίες θα αναπτυχθούν από ειδικούς επιστήμονες θα είναι: 

«Χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ  μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό  τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και  συστημάτων αυτοματισμού”» 

«Χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της  ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση  στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”»

Google+ Linkedin