Περιφέρεια Πελοποννήσου : Κόντρα στην παράταξη Νίκα η μειοψηφία πέρασε ψήφισμα – απόφαση κατά του περιβαλλοντοκτόνου νομοσχέδιου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη σημερινή του συνεδρίαση (05 Μαΐου 2020) συζήτησε εκτός ημερησίας διάταξης και έλαβε κατά πλειοψηφία απόφαση – ψήφισμα για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

Ψήφισμα – Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Το Νομοσχέδιο για το δήθεν εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατατέθηκε στη  Βουλή εν μέσω πανδημίας και ενώ η Βουλή υπολειτουργεί, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς επαρκή διαβούλευση για το σύνολο των άρθρων και με στόχο να ακυρώσει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος. 

Το Νομοσχέδιο αντίκειται στη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Μεταξύ των άλλων:

 • Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, την Εθνική Νομοθεσία, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις. Επιφέροντας ίσως μελλοντικά πρόστιμα που θα πληρωθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Ανοίγει ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές Natura 2000 και επιπλέον καταργείται αντισυνταγματικά ακόμη και αυτό το δικαίωμα των ΟΤΑ να αποφασίζουν εάν θα δώσουν άδεια διέλευσης στις έρευνες για εξορύξεις υδρογονανθράκων στις δημοτικές τους εκτάσεις.
 • Υποβαθμίζει και υπονομεύει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την υποβάθμιση του ελεγκτικού ρόλου του Δημοσίου, μιας και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα ελέγχονται από ιδιώτες «αξιολογητές» επιλεγμένους και αμειβόμενους από τον κάθε επενδυτή, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία της αδειοδότησης αδιαφανή και διάτρητη θέτοντας μάλιστα ασφυκτικές προθεσμίες στο Δημόσιο για γνωμοδοτήσεις.
 • Υποβαθμίζονται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που είναι ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί φορείς και γνωμοδοτούν για τα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και τις ενδεχόμενες δραστηριότητες μέσα σε αυτές και αντικαθιστώνται με ένα μοντέλο αυστηρά ελεγχόμενο από το κεντρικό κράτος, χωρίς πραγματική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών.  
 • Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των μεγάλων εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών.  Η κατάργηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και οι υπόλοιπες “διευκολύνσεις” υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ, όπως και ο καθορισμός χρήσεων γης στις περιοχές Natura, δημιουργούν τετελεσμένα πριν από την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ που έχει ανεπίτρεπτα καθυστερήσει και προκαταλαμβάνουν τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές. Ευνοούνται πάλι οι μεγαλο-επενδυτές, δημιουργώντας διακρίσεις εις βάρος των μικρών αλλά και των ενεργειακών κοινοτήτων.
 • Αποδομεί τις λειτουργίες των δασικών υπηρεσιών, αφού ο νόμος καταργεί αντισυνταγματικά την αριθμητική πλειοψηφία  των δασικών υπαλλήλων του δημοσίου στις ΕΠΕΑ καθιστώντας τες σκιώδεις και ανίσχυρες για την υποστήριξη των συμφερόντων του δημοσίου έναντι ιδιωτών και γενικότερα των δασών έναντι καταπατήσεων.
 •  Αφαιρεί σημαντικές αρμοδιότητες από την Αυτοδιοίκηση και κατά συνέπεια από τις τοπικές κοινωνίες. 
 • Αγνοεί τις αντιρρήσεις και τις σοβαρές ενστάσεις του συνόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η WWF και Greenpeace  και επιστημονικών φορέων της χώρας τόσο επί του περιεχομένου του όσο και για τον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε για διαβούλευση. 

Σύσσωμη η περιβαλλοντική κοινότητα απορρίπτει το νομοσχέδιο. Έτσι μέχρι σήμερα 23 περιβαλλοντικές ΜΚΟ εθνικού επιπέδου έχουν ζητήσει απόσυρση, ανάκληση και μη κατάθεση του Νομοσχεδίου, ενώ περισσότερα από 80 περιβαλλοντικά κινήματα και συλλογικότητες κάνουν επείγουσα έκκληση για άμεση απόσυρση.  Παράλληλα, έχουν  τοποθετηθεί κατά όλοι οι φορείς των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, οι εργαζόμενοι στους Φορείς, η Σύγκλητος του  Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , κ.λπ., το ΓΕΩΤΕΕ, ενώ ταυτόχρονα, ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραμμίζει ότι υπάρχει θέμα σύγκρουσης με Οδηγίες της Ε.Ε., το Σύνταγμα και πλείστες Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ότι δεν θα παρέχεται διαφάνεια και νομιμοποιητική βάση για την εφαρμογή των διατάξεων στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 • Αίρεται ο περιορισμός κατοχής 51% για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ και δρομολογείται το ξεπούλημα του δικτύου.
 • Απαλλάσσονται της αδειοδότησης και μεταπίπτουν σε απλή γνωστοποίηση σημαντικά τμήματα από τις  μεταλλουργικές – μεταλλευτικές βιομηχανικές διεργασίες.
 • Υπεραπλουστεύονται οι διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δεν λαμβάνονται μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά και δίνει στον υπουργό ΥΠΕΝ για λόγους δημοσίου συμφέροντος την δυνατότητα να καταστρατηγεί  διαδικασίες και νόμους.
 • Τέλος με τροπολογία της τελευταίας στιγμής – κατατέθηκε το βράδυ της Παραμονής της Πρωτομαγιάς – που συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο Χατζηδάκη για το περιβάλλον, διπλασιάζει η κυβέρνηση τον μισθό στελεχών στα στελέχη της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, σε μια εποχή που οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη χώρα αλλά και τον Πλανήτη, δοκιμάζονται και χάνουν τις δουλειές τους, που οι εργασιακές σχέσεις και οι συλλογικές συμβάσεις είναι στον αέρα.

Το Νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αποτελεί οργανωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης «οικονομικών συμφερόντων» χωρίς στρατηγική για το περιβάλλον το οποίο μαζί με τις δημόσιες πολιτικές θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως εμπόδια στις επενδύσεις. Έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις  οδηγίες εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η οργανική συγχώνευση περιβάλλοντος και ανάπτυξης κατά τη λήψη αποφάσεων. Ας μην πληρώσει το περιβάλλον το «μάρμαρο» της «ανάπτυξης».  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» στο σύνολό του.

Το ψήφισμα – απόφαση εισηγήθηκαν οι παρατάξεις:

Γιώργος Δέδες  – «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο»

Δήμητρα Λυμπεροπούλου  – «Πράσινη Πελοπόννησος»

Παναγιώτης Κάτσαρης – «Ανταρσία στον Μοριά»

και υπερψηφίστηκε εκτός από τις προαναφερόμενες παρατάξεις και από τις παρατάξεις:

Πέτρος Τατούλης – «Νέα Πελοπόννησος»

Γιάννης Μπουντρούκας – «Πελοποννησιακή Συμμαχία»

Θανάσης Πετράκος – «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου».

Καταψήφισε η παράταξη του Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Νίκα – «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο».

Google+ Linkedin