Κατάργηση υποχρεωτικής χρήσης εταιρικής σφραγίδας στις συναλλαγές με τράπεζες

Με επιστολές του προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Παπαδεράκης, ζήτησε από αυτούς τους φορείς να εφαρμόζουν χωρίς παρεκκλίσεις το άρθρο 3, παράγραφος 12 του ν. 4156/2013. Η εν λόγω διάταξη καταργεί την υποχρέωση χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης εταιριών.

Με αυτή τη διάταξη μειώνεται σημαντικά το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, ιδίως κατά το στάδιο της σύστασής τους, όταν καλούνται να ανοίξουν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, έσω του οποίου παρέχεται μια ιδιαίτερα εύχρηστη διαδικασία αναζήτησης του νόμιμου εκπροσώπου μιας εταιρίας.

Παρόλα αυτά, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχουν διαπιστώσει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας εξακολουθούν να ζητούν την σφράγιση πράξεων ή στοιχείων που καταθέτουν σε αυτά εκπρόσωποι εταιριών ε την σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου. Αυτή η πρακτική, που έρχεται σε αντίθεση ε τη σχετική διάταξη του Ν. 4156/2013, έχει επισημανθεί και από την Παγκόσμια Τράπεζα ως διοικητικό βάρος, στο πλαίσιο των σχετικών ετήσιων μετρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (έκθεση Doing Business). Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Παπαδεράκης υπενθύμισε στα πιστωτικά ιδρύματα την υποχρέωσή τους να μην απαιτούν τη χρήση εταιρικής σφραγίδας, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του για τη θετική ανταπόκριση όλων των τραπεζικών καταστημάτων στην προσπάθεια μείωσης των διοικητικών βαρών που αντιμετωπίζουν ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Google+ Linkedin