Η συγκρότηση των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων στην ατζέντα της δεύτερης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν την δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Σεπτέμβρη & ώρα  8 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου.  

* Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις κυβερνητικές αλλαγές στον «Κλεισθένη» τα τρία πέμπτα των μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τον δήμαρχο και τα δύο πέμπτα από τις λοιπές παρατάξεις.

Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων είναι η εξής:  
 
 • Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 • «Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΔH.K.E..Ξ.Ε)»
 • Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (Ν.4623 άρθρο 6 παρ.2).
 • «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου που μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της ΖΗΡΕΙΑΣ Α.Ε»
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (Α.Ν.Β.Ο.Π.Ε.).
 • Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 • Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 • «Ορισμός οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων»(ΦΕΚ 1364/ΤΕΥΧΟΣ Β΄217,ΚΥΑ ΑΡΙΘΜ.36873/2007 άρθρο 10 παρ. 1»
 • Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου τελών παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων. (άρθρο 53 Νόμος 1416/84).
 • Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου δικαιούχων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 • Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτημάτων δημοτών για μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής ενότητας Ευρωστίνης στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 • Ορισμός μελών επιτροπής λαϊκών αγορών Ξυλοκάστρου- Δερβενίου.
 • Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων –ακινήτων –κινητών Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (άρθρο 7, Π.Δ. 270/81).
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων του Δήμου. (Π.Δ. 270/81)
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων – θεάτρων Νομού Κορινθίας.
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπών Λιμεναρχείων Κορίνθου- Πατρών.
 • Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην τράπεζα ALPHA BANK.
 • Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην τράπεζα EUROBANK.
 • Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην τράπεζα Πειραιώς.
 • Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» σε Τραπεζικά Ιδρύματα.
 • Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχειριστή των λογαριασμών των έργων του Προγράμματος (ΠΔΕ) (ΠΣΥΠΠΟΔΕ.)
 • Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων –εξόδων β΄ τριμήνου 2019.
 • Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ»).
 • Καθορισμός ανώτατου μηνιαίου ποσού χρήσης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων (ΚΥΑ 18391/2005 ΦΕΚ 1388/Β/2005.
 • Αίτημα παράτασης των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων με πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οκτάμηνης σύμβασης του ΟΑΕΔ.
 • Περί αναστολής λειτουργίας Γυμνασίου Παναριτίου για το σχολικό έτος 2019-2020.
Google+ Linkedin