Είμαστε θωρακισμένοι…

Είμαστε θωρακισμένοι…

Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας για την «θωράκιση της πατρίδας» απέναντι στις κρίσεις, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Google+ Linkedin