Δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για όλους τους Δήμους αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα προϋπολογισμού 55 εκ. ευρώ για όλους τους Δήμους της χώρας αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο.

Το Ταμείο εκδίδει πρόσκληση στους Δήμους όλης της Επικράτειας για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη, ώριμων έργων αστικών αναπλάσεων όπως:

 • Αναβαθμίσεις, παρεμβάσεις κοινοχρήστων χώρων με πάρκα – πλατείες – πεζοδρόμους – παιδικές χαρές
 •  Έργα ποδηλατοδρόμων
 •  Παρεμβάσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων,
 •  Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων
 •  Χώροι στάθμευσης
 •  Ανακαίνιση ή αποκατάσταση όψης κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΤΑ
 • Απομάκρυνση αμιάντου κλπ.

Το χρονικό περιθώριο υποβολής αιτημάτων ένταξης είναι από 2 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 8 Μαΐου 2020.

*Σημειωτέον ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρηματοδότηση δύναται να φθάσει το 100% των έργων.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στο πρόγραμμα Καινοτόμων Δράσεων με τους Πολίτες, με δικαιούχους ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κοινωφελή Ιδρύματα ή συμπράξεις τους με Ο.Τ.Α., Πανεπιστήμια κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω Προγράμματος είναι 1 εκατ ευρω και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων ένταξης είναι η 14η Φεβρουαρίου 2020.

Σε αυτό το Πρόγραμμα θα εντάσσονται ολοκληρωμένες προτάσεις ανάπτυξης δράσεων για την:

 • Κλιματική αλλαγή
 • Απόσυρση πλαστικών μιας χρήσης
 •  Κυκλική οικονομία
 •  Ηλεκτροκίνηση
 •  Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος
 •  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
 •  Προστασία και διατήρηση βιοποικιλότητας κλπ.
Google+ Linkedin