Έκτακτη χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ στους Δήμους – Η ανισόρροπη κατανομή στους Δήμους της Κορινθίας

Έκτακτη χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ στους Δήμους – Η ανισόρροπη κατανομή στους Δήμους της Κορινθίας

Υπεγράφη απο τον Αναπληρωτή Υπουργός Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα η Υπουργική Απόφαση για έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, ύψους 50 εκατ. ευρώ, σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».

Πρόκειται για μία έκτακτη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του. Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή στους Δήμους της Κορινθίας, όπως προκύπτει από την σχετική απόφαση της 26ης  Μαρτίου 2021 , σίγουρα δημιουργεί ανισορροπίες στη βάση των πληθυσμιακών δεδομένων της κάθε περιοχής.

  • ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ: 442.200,00 €
  • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: ………………………………..186.100,00 €
  • ΔΗΜΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ:. …….100.100,00 €
  • ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:……………………………………68.800,00 €
  • ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ:……………………………….58.400,00 €
  • ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ :……………………………………….50.100,00  €

Να σημειωθεί, πάντως, ότι η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σύμφωνα με τα υποβληθέντα από τους Δήμους έως 31.12.2020 στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταβολή των μηνιαίων τακτικών επιχορηγήσεων από τους Κ.Α.Π.

Google+ Linkedin