Πέμπτη 14 Δεκέμβρη : Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη 14 Δεκέμβρη, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)

Συγκεκριμένα:

-Στις 21:30’ ,θα ξεκινήσει η 45η  Ε Ι Δ Ι Κ Η   συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο μοναδικό θέμα με τίτλο: «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018».  

Νωρίτερα,στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η 44η/2017 Τακτική Συνεδρίαση με 34 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:


Έγκριση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2018.


Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού , Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.


Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού  Αθλητισμού Σικυωνίων,  « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων


Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016 .


Τροποποίηση Συστατικής πράξης του  Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ».


Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ,  Δήμου Σικυωνίων  και Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Κορινθίας.


Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» ΤΚ Μεγάλου Βάλτου.


Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής Υπηρεσιών  έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).


Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών  έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).


Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2018.


Ορισμός ενός μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας .


Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, έτους 2018.


Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.


Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Μερική ανάκληση της 440/2017 απόφασης ΔΣ περί καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.


Επί της με αριθ. πρωτ. 20188/01.12.2017 προσφοράς 2018 του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής                    «Ο Απόλλων – 1936» .


Παραχώρηση χρήσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου  την 16η Δεκεμβρίου 2017 για πραγματοποίηση εξετάσεων PALSO.  (αριθ.  47/2017 απόφαση Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής)


Παραχώρηση χρήσης του Αμφιθεάτρου του 1ου ΓΕΛ  Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την Παρασκευή 22/12/2017.


Παραχώρηση χρήσης του Κοινόχρηστου χώρου   που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες (Επιγένους 19) στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου, στο   6ο Νηπιαγωγείο Κιάτου.


Επί του από 27-10-2017 αιτήματος της κ. Ξενογιάννη Δημ.  Περί: «Χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος (Κ.Ο.Κ) Στάσης & Στάθμευσης οχημάτων» .


Επί του από 31-10-2017 αιτήματος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙΚΟ-ΖΩΗ»


Ανάκληση της αριθ. 413/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας μετά το με αρθ.

πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίων

«Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ».


Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κλειμεντίου στο Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης .


Επί του με αριθ. πρωτ. 52/1126/08-11-2017 αιτήματος του Ο.Τ.Ε  Α.Ε. περί: «Χορήγησης άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών».


Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού μετά την αριθ. 10/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ.      


Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως Συνδιοργανωτής στο «1ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού» της Ε.Α.Σ. Κιάτου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε.


Έγκριση της 38/2017 απόφασης Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί: «τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».


Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.


Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ» της αρ. 50/2011 μελέτης της ΤΥ.


Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΉ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στις Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ  ΜΕΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ»   


Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αριθ.20/2014  μελέτης της Τ.Υ.


Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ»,  της αριθ.11/2011 μελέτης της Τ.Υ.


Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, Δήμου Σικυωνίων.


Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,  Δήμου Σικυωνίων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.