Επιμελητήριο Κορινθίας : Ζητούνται Μηχανικοί για έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας

Επιμελητήριο Κορινθίας : Ζητούνται Μηχανικοί για έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ 3 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Για έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, ζητούνται Μηχανικοί για παροχή υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας  & Περιβάλλοντος σε καθημερινή βάση, οι οποίοι να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 •            Εμπειρία στην Διαχείριση και Συντονισμό θεμάτων Ασφάλειας – Υγείας και Περιβάλλοντος σε Τεχνικά Έργα.
 •            Ειδικότητα: Ότι απαιτείται από την Ελληνική Νομοθεσία για αντίστοιχα έργα. Τα έργα είναι συνδυασμός ΕΠΜ και Η/Μ
 •            Γνώση προγραμμάτων Η/Υ (Office, κλπ.)

Τα καθήκοντα τους θα περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογή του HSE Plan του έργου (το ΣΑΥ έχει εκπονηθεί).
 •            Προετοιμασία διαδικασιών, οδηγιών και εγγράφων HSE, καθώς και το ΦΑΥ
 •            Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών, Εκκένωσης χώρων, Ασκήσεις ετοιμότητας.
 •            Επιθεωρήσεις χώρων εργασίας σε καθημερινή βάση, Σκαλωσιές-ΜΑΠ-Toolbox talks, Πιστοποιητικά εξοπλισμού & προσωπικού,
 •            Τακτικές μετρήσεις θορύβου στους χώρους εργασίας και στον περιβάλλοντα χώρο,
 •            Συμμετοχή σε Site meetings, Προετοιμασία αναφορών,
 •            Διαχείριση των αποβλήτων μέσω αδειοδοτημένων εταιριών, Τήρηση αρχείου
 •            Συνεργασία με τους HSE του Πελάτη και των Υπεργολάβων
 •            Συνεργασία με την ομάδα Management του έργου και τον υπεύθυνο για θέματα HSE της εταιρίας στο εργοτάξιο.
 •            Αναθεώρηση του ΣΑΥ σε τακτά διαστήματα και/ή όταν είναι απαραίτητο.
 •            Παρακολούθηση και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του Έργου.

Εφόσον ζητηθεί από την εταιρία, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν παράλληλα και καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας (με την σχετική αναγγελία στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία) και/ή Συντονιστή Ασφαλείας.

ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 •            Τιμή σε μηνιαία βάση για εξαήμερη εργασία 58 ώρες την εβδομάδα.
 •            Η τιμολόγηση θα γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την έγκριση από τον Εργοταξιάρχη των σχετικών πιστοποιήσεων.
 •            Οι πληρωμές θα διενεργούνται σε 60 ημέρες από την ημέρα επίδοσης/παραλαβής του σχετικού τιμολογίου.
 •            Θα υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός γραφείου (π.χ. υπολογιστής, τηλέφωνο)
 •            Θα υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός μετρήσεων (θερμόμετρο. ηχόμετρο, Gas Detector)

Έως και την Παρασκευή 18/10/2019 η υποβολή προσφορών και βιογραφικών. 

Για πληροφορίες,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΕΡΜΟΥ 2, ΤΚ 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛ: 27410-24464 (ΕΣ. 931)

E-MAIL: media@korinthiacc.gr

Google+ Linkedin