Χωρίς παράταση οι προσλήψεις σε δήμους -Νεο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 35.000 ανέργους

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ για 35.000 νέους υποψηφίους.

Στην εκτίμηση αυτή προέβη ο νέος διοικητής του ΟΑΕΔ, αναφερόμενος στην υπό έκδοση νέα δράση.

Παράλληλα κατάστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει παράταση για το πρόγραμμα των 30.333 ωφελουμένων. «Αυτό που λήγει τώρα, (σ.σ: εννοεί των 30.333 του ΟΑΕΔ). εμείς σχεδιάζουμε ένα καινούργιο. Δεν θα γίνει παράταση του υφιστάμενου»

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα:

Θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες
Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Το πρόγραμμα -σε επόμενο στάδιο- θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας.

Google+ Linkedin