Το Επιμελητήριο Κορινθίας θωρακίζεται απέναντι στον κορονοϊό και αναστέλλει τις δια ζώσης συναλλαγές με τα μέλη του

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέτρα για την πρόληψη στην υγεία και την προστασία των Μελών του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας, με αίσθημα ευθύνης για την πρόληψη στην υγεία και την προστασία των μελών του,  ενημερώνει ότι από σήμερα 16 Μαρτίου 2020, αναστέλλει τις δια ζώσης συναλλαγές με τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Τεύχος Α΄ 11-3-2020) για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, την αποφυγή διασποράς του και την ασφάλεια όλων.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου θα εξυπηρετούνται και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αιτούμενα έγγραφα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικών μέσων  (Η/Υ , e-mail, Fax κτλ), ΕΛΤΑ, COURIER.

Συγκεκριμένα τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να εξυπηρετούνται καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2741024464 κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 ή αποστέλλοντας το αίτημά τους στο κεντρικό e-mail του Επιμελητηρίου: info@korinthiacc.gr και στο FAX: 2741085422 όλο το εικοσιτετράωρο.

*Για επί μέρους πληροφορίες σας παραθέτουμε ΕΔΩ εσωτερικά τηλέφωνα & ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμοδιων  / κατά τομέα υπάλληλων του Επιμελητηρίου.

Επίσης τα αιτήματα μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στην Διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 2, Τ. Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Το μέτρο αυτό θα έχει ισχύ για όσο διάστημα χρειαστεί.

…………………………………………………….Ο Πρόεδρος
……………………………………………..Παναγιώτης Πιτσάκης

 

Google+ Linkedin