Το Επιμελητήριο Κορινθίας ζητά την παράταση των αιτήσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ζητά την παράταση των αιτήσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων

Να παραταθεί για έναν μήνα η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων από επιχειρήσεις, ώστε να ενταχθούν στις ειδικές δράσεις του ΠΕΠ Πελοποννήσου για να υποστηριχθούν οικονομικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Το πιο πάνω αίτημα προώθησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Παναγιώτης Πιτσάκης, με σχετικό έγγραφο στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ο κ. Πιτσάκης, αναφέρεται στις δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, πάνω σε θέματα εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής εξέλιξης.

Google+ Linkedin