Σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ανασκαφή σε ρωμαϊκή έπαυλη στο Λουτράκι

Σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ανασκαφή σε ρωμαϊκή έπαυλη στο Λουτράκι

Την προγραμματική σύμβαση με το υπουργείο Πολιτισμού με αντικείμενο την ανασκαφική έρευνα της ρωμαϊκής έπαυλης στην Κατουνίστρα Λουτρακίου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου, στην Κόρινθο.

Όπως είναι γνωστό, η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε στην πιο πάνω περιοχή μια μεγάλου μεγέθους, πολυτελή ρωμαϊκή έπαυλη, με βοηθητικές εγκαταστάσεις, και παραπλεύρως λουτρικό συγκρότημα μεγάλων διαστάσεων, υποδομές που και οι δυό τους ήταν σε χρήση και κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα.

Η ιστορία

Η συστηματική Ανασκαφή εκπονείται με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο πενταετούς Ανασκαφικής έρευνας, η οποία έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της περιοχής και βοηθούν με κάθε δυνατό τρόπο. Έχει δε αποκαλύψει, μέχρι σήμερα, μια μεγάλου μεγέθους, πολυτελή Ρωμαϊκή Έπαυλη, με βοηθητικές εγκαταστάσεις, και παραπλεύρως Λουτρικό συγκρότημα μεγάλων διαστάσεων.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της Ανασκαφής είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Δίνουν σοβαρές ενδείξεις για τη σημασία της περιοχής του Ισθμού, κατά την Ύστερη Αρχαιότητα καθ’όσον η Έπαυλη ήταν σε χρήση και κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Έχει ιδιαίτερη σημασία η περιοχή του Ισθμού, κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες, καθ’όσον και αυτή την εποχή ο Ισθμός ήταν κέντρο ανάπτυξης με σημαντική ακμή και έντονο εμπορικό, αστικό και λατρευτικό προσανατολισμό. Είναι μια εποχή άγνωστη και η Έπαυλη μας βοηθάει στην κατανόηση της.

Το Λουτρικό συγκρότημα, είναι λογικό, λόγω της επιφάνειας του να μην ανήκει αποκλειστικά στην Έπαυλη, αλλά να χρησιμοποιείται και ευρύτερα.

Google+ Linkedin