Προφορική ιστορία και μνήμη σε εποχές κρίσης

Προφορική ιστορία και μνήμη σε εποχές κρίσης

 

Η ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη μιλά για το ιστορικό μας παρόν που συνυπάρχει με το παρελθόν αλλά και το μέλλον, όπως έχει καταγραφεί και από την εμπειρία των Ομάδων Προφορικής Ιστορίας που η ίδια ξεκίνησε το 2011.
Να σημειωθεί ότι ως Ιστορία νοούμε το σύνολο των ενεργειών του ανθρώπινου παράγοντα σε κάθε τομέα της ζωής και όχι την περιχαράκωσή της στα πολιτικά ή πολεμικά γεγονότα.
Google+ Linkedin