Παράταση στην Πρόσκληση του “ΦιλόΔημος ΙΙ” προς τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία για έργα κατασκευής ,βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών

Δημοσιεύθηκε την 7η Ιανουαρίου 2020, Υπουργική Απόφαση του Π.Θεοδωρικάκου με την οποία δίδεται παράταση στο χρόνο υποβολής αιτημάτων στην Πρόσκληση VII του “Φιλόδημου ΙΙ ,που έχει ως αντικείμενο τη «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα 5 αυτής, «τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων και παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2020 ».

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Πρόσκληση είχε  αρχικώς-προϋπολογισμό 20.000.000,00 ευρώ, που στις αρχές Νοεμβρίου μειώθηκε στο μισό από τον νυν Υπουργό Εσωτερικών, δηλαδή σε 10.000.000,00 ευρώ.

Στον Πίνακα των δυνητικών δικαιούχων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση περιλαμβάνονται 75 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (μεταξύ των οποίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων) και 6 Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.

Google+ Linkedin