Ο Δήμος Σικυωνίων «θωρακίζει» με επιπλέον μέτρα την προστασία των εργαζομένων του και συνεπακόλουθα όλων των πολιτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πανδημία του κορωνοϊού είναι μια πραγματικότητα, τη σοβαρότητα της οποίας δεν επιτρέπεται να παραβλέπουμε. Οφείλουμε και πρέπει να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε αυστηρά τις οδηγίες των ειδικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Σικυωνίων προχωρά σε αυστηρότερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων του και συνεπακόλουθα όλων των πολιτών, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και τη διευκόλυνση των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Οι δημοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, που μάχονται καθημερινά για τη διατήρηση της Δημόσιας Υγείας σε υψηλό επίπεδο και ο ρόλος τους την κρίσιμη αυτή περίοδο είναι καθοριστικός, λειτουργούν πλέον, με ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας.

Είναι χρέος μας ως δημότες αλλά και ως άνθρωποι, να διαφυλάξουμε την καθαριότητα στο δήμο μας, με τη σωστή διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και την αποφυγή της απόρριψής τους ανεξέλεγκτα, όταν οι κάδοι είναι γεμάτοι.

Η συμπαράσταση και ο σεβασμός σε όλους αυτούς που εργάζονται (νοσοκομειακό, νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζόμενοι καθαριότητας, περιβάλλοντος, τροφοδοσίας καταστημάτων, delivery, κ.ά.) σε ακραίες και δυσμενείς συνθήκες για να «μένουμε σπίτι» εμείς,  είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτούς.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν σε αυστηρό πλαίσιο συναλλαγών και με προσωπικό ασφαλείας. Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά μόνον και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αιτούμενα έγγραφα. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται ΜΟΝΟΝ όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επείγουσες.

Παρακαλούμε τους πολίτες να κατανοήσουν την σημαντικότητα της προφύλαξης και του περιορισμού των συναλλαγών και να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες και τα μέτρα που προβλέπονται.

Η υπευθυνότητα και η αυστηρή συμμόρφωση προς τους κανόνες, σ’ αυτή την περίπτωση, ισοδυναμεί με ύψιστη πράξη ανθρωπισμού και με έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης.

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης πολιτών:

Γραφείο Πρωτ. :2742360147

Γραφείο έκδοσης πιστ/κων : 2742360148-149

Γραφείο Οικονομικού: 2742360137-138

Γραφείο περιβ/ντος : 2742360151

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας: 2747360222

Δημοτική Ενότητα Φενεού:2747360115

Google+ Linkedin