«Οσμή» διαπαραταξιακού σκανδάλου αναδύεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων

«Οσμή» διαπαραταξιακού σκανδάλου αναδύεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων

“Μείνετε σπίτι, φροντίζουμε εμείς για σας…” διαβεβαίωνε ο δήμαρχος Σικυωνίων τις μέρες του «λοκ-ντάουν» και μας μετέδιδε ένα αίσθημα ασφάλειας γιατί για άλλη μια φορά μας έδειχνε ότι είναι γεννημένος τοπικός “ηγέτης” παντός καιρού !

Μη μπερδεύεστε με το ΚΚΕ ,αυτό πράγματι είναι κόμμα παντός καιρού !

Το “παντός καιρού…” του Σπύρου ,στην σημερινή μας ανάρτηση, έχει να κάνει με την διενέργεια των δημόσιων διαγωνισμών,που ,παρότι ήσαν «στον πάγο» λόγω καραντίνας, ο Σπύρος όπως φαίνεται και στο Διαύγεια κατάφερε να φέρει προς συζήτηση – και μάλιστα προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που υποχρεωτικά αναγράφονται στο site του Δήμου –  αναθέσεις σε ημέτερους, με κλειστές διαδικασίες !

Κάπως έτσι δόθηκαν εν κρυπτώ και παραβύστω 43.984,53 ευρωπουλάκια  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) σε υποψήφιό του μηχανικό  και μάλιστα χωρίς καμία έκπτωση ή αν προτιμάτε σε πιο sic διατύπωση “δόθηκαν με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση”.

Το σκεπτικό που επικαλείται η εν λόγω απόφαση της Οικονομικης Επιτροπης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση ,χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, είναι ο επείγον χαρακτήρας της σύμβασης και το “δικαίωμα” που απορρέει από τις  à la carte ερμηνείες άρθρων του νόμου 4412 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Αυτό το λέμε γιατί  νόμος 4412 πράγματι δίνει την παραπάνω δυνατότητα ανάθεσης ,αλλά βάζει και την προϋπόθεση “η αναθέτουσα αρχή πρέπει να αποδεικνύει μετά πλήρους βεβαιότητος την αδυναμία τήρησης εκ μέρους της των προθεσμιών δημοσίευσης ανοιχτού διαγωνισμού “.

Άραγε οι σύμβουλοι της μειοψηφίας που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή επείσθησαν μετά πλήρους βεβαιότητος ότι υπήρχε πραγματική αδυναμία τήρησης των προθεσμιών δημοσίευσης ενός  ανοιχτού διαγωνισμού ;

Κύριε Λέγγα εσείς πειστήκατε μετά πλήρους βεβαιότητος ;

Μήπως ,κύριε Λέγγα, έχετε υπ΄ οψιν σας ,και το άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ που λέει ότι “στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 ” ;

Εμείς ,κύριε Λέγγα, χωρίς να γνωρίζουμε τον χρόνο που αποφασίστηκε η εκπόνηση «Στατικής μελέτης αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» ή αν υπήρχε εύλογος χρόνος για την  Οικονομική Επιτροπή να γνωστοποιήσει τις προθέσεις της ,για τις σχεδιαζόμενες διαδικασίες της συγκεκριμένης σύναψης σύμβασης , σας υπενθυμίζουμε ότι η κοινοποίηση της Πρόσκλησης στους επιλεγέντες οικονομικούς φορείς έγινε στις 3-04-2020 και η παραλαβή – αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 13η Μαΐου 2020.

Δηλαδή χρειάστηκαν 40 μέρες για να κλείσει μια “κατεπείγουσα” – εν κρυπτώ – διαδικασία , όταν στις ανοικτές διαδικασίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού με ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 35 ημέρες.

Συμπερασματικά ,λοιπόν, βλέπουμε ότι η εν κρυπτώ διαδικασία όχι μόνο δεν απέχει σημαντικά από τον συνολικό χρόνο που θα απαιτούσε η δημοσίευση προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού,αλλα υπολείπεται κιόλας !

Εν τέλει και η διαδικασία με διαπραγμάτευση δεν νομίζουμε να διαφοροποιείται ουσιωδώς, κατά τα τυπικά της στοιχεία ,από τη διαδικασία που θα ακολουθείτο με μία τακτική διαγωνιστική διαδικασία,όπου θα συμμετείχαν όσοι μελετητές – μηχανικοί ήθελαν και είχαν τα τυπικά προαπαιτούμενα να συμμετάσχουν.

Για όλα αυτά βέβαια καμία αντίδραση είτε από τον κ. Λέγγα,είτε από τον λαλίστατο κατά τ’ άλλα Δημήτρη Παπαγεωργίου !

Μήπως τελικά ο Σπύρος τους έπεισε ότι πήγε αργά τις διαδικασίες του “κατεπείγοντος” γιατί βιάζεται …να ξαναβγεί δήμαρχος ;

Εν πάση περιπτώσει,όσο και αν ο Σταματόπουλος βιάζεται να ξαναβγεί δήμαρχος εμείς δεν μπορούμε να επικροτήσουμε πρακτικές ρεβανσισμού και πελατειακής νοοτροπίας,γιατί εκτιμούμε ότι αυτές οι πρακτικές πέρα από την ηθική τους διάσταση όχι μόνο δεν βγάζουν δήμαρχο,αλλα υπονομεύουν αυτή καθαυτή και την αυτοδιοικητική – πολιτική υστεροφημία όποιου τις επιλέγει.

Google+ Linkedin