Νικολάκου: Ούτε ένας δικαιούχος εκτός του Προγράμματος Νέων Αγροτών

Νικολάκου: Ούτε ένας δικαιούχος εκτός του Προγράμματος Νέων Αγροτών

Τον κίνδυνο να μείνουν εκτός του Προγράμματος Νέων Αγροτών καλλιεργητές της Πελοποννήσου, λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων κονδυλίων , υπογραμμίζει με επερώτηση που κατέθεσε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κ. Ντίνα Νικολάκου και παράλληλα καλεί την περιφερειακή αρχή Νίκα να αναλογιστεί τις ευθύνες της θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου προγράμματος , ώστε να στηριχθούν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Αναλυτικά η επερώτηση της κ. Νικολάκου προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Θέμα: «Ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών όλων των αιτημάτων που έχουν αξιολογηθεί θετικά» 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική παράμετρο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας στην Περιφέρεια μας, συμβάλλοντας καθοριστικά και στον τομέα των εξαγωγών σε επίπεδο Επικράτειας.

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των αγροτών-παραγωγών έχει πληγεί οικονομικά με τεράστιες δυσμενείς επιπτώσεις. Το υπερβολικό κόστος της καλλιέργειας, οι παράνομες ελληνοποιήσεις, η πανδημία Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επιδεινώσει την κατάσταση σε τέτοιο βαθμό που είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος εγκατάλειψης της υπαίθρου. Οποιαδήποτε λοιπόν ευκαιρία για την ενίσχυση των αγροτών μας πρέπει να αξιοποιείται στον υπέρτατο βαθμό.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν υποβληθεί 1.870 αιτήσεις  για ένταξη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών του μέτρου 112 (υπομέτρο 6.1) σε πρόσκληση του 2021.

Δεχόμαστε καθημερινά διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και φυσικά η αγωνία των αιτούντων έχει κορυφωθεί.

Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο να μείνει ούτε ένας νέος αγρότης εκτός χρηματοδότησης εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά η αίτηση του.

  • Επειδή εντός των ημερών θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το σύνολο των αιτημάτων της Περιφέρειας μας,
  • επειδή στο πρόγραμμα που αφορούσε την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 υπήρξαν εκατοντάδες επιχειρήσεις που παρότι είχαν τις προϋποθέσεις δεν χρηματοδοτήθηκαν με τη δικαιολογία ότι είχαν εξαντληθεί τα χρήματα, 
  • επειδή με βάση τις πιστώσεις που έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εγκυμονεί κίνδυνος και στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών να μην ενταχθούν αιτήσεις που έχουν όλες τις προϋποθέσεις και έχουν αξιολογηθεί θετικά,
  •  επειδή δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μείνει ούτε ένας νέος αγρότης εκτός χρηματοδότησης, 

ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

  • Σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα προκειμένου να διεκδικήσει τις επιπλέον πιστώσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν για να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων που έχουν αξιολογηθεί θετικά;

                                Κωνσταντίνα Νικολάκου                                       
Περιφερειακή Σύμβουλος Πελ/σου

Google+ Linkedin