Με πρόταση Νίκου Σταυρέλη ορίστηκαν οι εκπρόσωποι των λοιπών παρατάξεων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων

Με πρόταση Νίκου Σταυρέλη ορίστηκαν οι εκπρόσωποι των λοιπών παρατάξεων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων

Με πρόταση του Νίκου Σταυρέλη και σε συνεργασία με τις δημοτικές παρατάξεις των Μάριου Ασημακόπουλου, Τιμολέοντος Πιέτρη και Γιάννη Γκερζελή ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τα νέα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων και οι αντιπρόσωποι σε Συνδέσμους εκ μέρους των λοιπών παρατάξεων.

* Υπενθυμίζουμε ότι με το νόμο “Κλεισθένης” δεν υπάρχουν οι ορολογίες πλειοψηφία και μειοψηφία , ούτε συμπολίτευση και αντιπολίτευση, αλλά η παράταξη του Δημάρχου και οι λοιπές παρατάξεις.

Google+ Linkedin