Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει την Τετάρτη 2 Οκτώβρη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 2 Οκτώβρη ,στις  20:00 ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου,το δημοτικό συμβούλιο του  Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

…………………………………………Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

 • Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 • Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 • Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
 • Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
 • Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του πρότυπου Πάρκου Άθλησης-Αναψυχής –Επιμόρφωσης».
 • Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση επιτροπής για παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 • Σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 • Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή ακαταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 • Συγκρότηση Δημοτική Επιτροπής Ισότητας
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός ακτών με μηχάνημα»
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου περιοχής ανοικτού θεάτρου Β.Γεωργιάδης»
 • Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης Σειρήνας Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου.
 • Αίτηση Γεωργίου Κριτσιλίγκου και Ελένης Σαρολίδη περί επιστροφής των τελών Τ.Α.Π. που έχουν καταβάλει στο Δήμο και μη χρέωσή τους εφεξής για τα ημιτελή ακίνητά τους.
 • Πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργατών καθαριότητας για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση δίμηνη.
 • Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου Τ.Κ.Λυκοποριάς»
 • Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.Σαρανταπήχου (Οικισμός)»
 • Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.Μελισσίου στη θέση Δεξαμενή της Τ.Κ. Θροφαρίου»
 • Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου : «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.Σαρανταπήχου (Οικισμός)»
 • Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΞΕ για την υλοποίηση του έργου : «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Άνω Λουτρού της Τ.Κ. Κάτω Λουτρού του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΞΕ για την υλοποίηση του έργου: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αίτημα κ.Βαλάκου Ελευθερίου για τοποθέτηση σήμανσης εισόδου-Εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης επί της εισόδου parking στην οδό Νοταρά 55 στο Ξυλόκαστρο.
 • Αίτημα κ.Μπελίτση Δημητρίου για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε γήπεδο που εδρεύει η εγκατάσταση Αποθήκευσης, Διακίνησης και Εμπορίας Οικοδομικών Υλικών επί της ΠΕΟ στο Καμάρι.
 • Αίτημα κ.Καρακατσάνη Διονυσίου για έγκριση εισόδου –εξόδου για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρηση εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών- υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της ΠΕΟ στο Καμάρι
 • Αίτημα κ.Αθανασίου Χαρτιά για έγκριση εισόδου εξόδου σε γήπεδο όπου εδρεύει η εγκατάσταση Επαγγελματικού Εργαστηρίου Παρασκευής Παγοκύβν επί δημοτικής οδού στην ΤΚ.Ρίζας.
 • Περί ονομασίας γηπέδου Λυκοποριάς
 • Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Θαλερού «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ» για παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου.
 • Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ζεμενού για παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου.

 

Google+ Linkedin