Καλοστημένο πάρτι εκατομμυρίων δείχνει το πόρισμα ελέγχου για την ΑΕΠΙ !

Καλοστημένο πάρτι εκατομμυρίων δείχνει το πόρισμα του ελέγχου για την εταιρεία ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας).Ο έλεγχος που αφορά την περίοδο 2011-2014 ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2016 και ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017. 

Το πόρισμα διαπιστώνει  ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας !

Για την περίοδο 2011 – 2014 τα μέλη του ΔΣ και συγγενείς τους έλαβαν αμοιβές 7,4 εκ ευρώ, ενώ πληρώθηκαν άλλα 7,2 εκ ευρώ σε συνδεδεμένη εταιρία για τεχνική υποστήριξη ! 

Μόνο ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου το 2011 ανερχόταν στα 635.565 ευρώ (52.000 ευρώ το μήνα) ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266 το χρόνο! 

Να σημειώσουμε επίσης ότι το πόρισμα αναφέρει στοιχεία για αδιανέμητα δικαιώματα, ποσά που έχει εισπράξει αλλά δεν έχουν αποδοθεί σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκ. !

Θυμίζουμε  πως η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.

Ένα άλλο σκανδαλώδες σημείο του πορίσματος είναι αυτό που αφορά στα δάνεια που χορηγεί η ΑΕΠΙ σε μέλη του ΔΣ.,παρότι σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται !

 Σύμφωνα με το πόρισμα,τον Ιανουάριο του 2014 η ΑΕΠΙ φέρεται να χορήγησε δάνειο στον γενικό διευθυντή μέτοχο και μέλος ΔΣ μέχρι του ποσού των 125 χιλ ευρώ με επιτόκιο 2%.

Φέρεται επίσης να χορηγεί δάνεια στο προσωπικό, αλλά και σε συνεργάτες βάσει εγκρίσεων που προέρχονται από το ΔΣ της εταιρείας. Δίνει προκαταβολές σε δικαιούχους που συμψηφίζονται με τις μελλοντικές αποδοχές τους ! 

Στο γενικό τελικό συμπέρασμα του πορίσματος οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώνουν την ύπαρξη αρνητικών κεφαλαίων ύψους 19,9 εκ. ευρώ που αποδεικνύει την αδυναμία της εταιρείας να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, καθώς και το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις) είναι μικρότερο του συνόλου των υποχρεώσεων… 

Να θυμίσουμε πως η σύσταση του ΔΣ στις 29-1-2010 είχε ως εξής:

  • Κώστας Τριπολίτης  (στιχουργός) – Πρόεδρος
  • Πέτρος Ξανθόπουλος (πρώην δικηγόρος) – Διευθύνων Σύμβουλος
  • Παντελής Γκρετζελιάς (τέως δικηγόρος) – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
  • Δημήτριος Ξανθόπουλος του Πέτρου – Μέλος
  • Γεώργιος Νιάρχος (μουσικοσυνθέτης) – Μέλος
  • Παναγιώτης Μαυρουδής (μουσικοσυνθέτης) – Μέλος
  • Χρίστος  Νικολόπουλος (μουσικοσυνθέτης) – Μέλος
  • Κωνσταντίνος Τουρνάς (Μουσικοσυνθέτης) – Μέλος
  • Ρόμπερτ Ουίλιαμ (μουσικοσυνθέτης) – Μέλος
  • Διονύσιος Τσακνής (συνθέτης – στιχουργός ) – Μέλος

Τι λέει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κώστας Τριπολίτης ; 

«Υπέγραφα καλή τη πίστη έγγραφα τα οποία είχαν ελέγξει ορκωτοί λογιστές και οικονομικοί διευθυντές και μας διαβεβαιώναν ότι ήταν σύννομα και σύμφωνα με την ηθική τάξη» ! 

Τι λέει ο Νότης Μαυρουδής,που διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΑΕΠΙ κατά το επίμαχο διάστημα ; 

« Να πάρει θέση άμεσα η ΑΕΠΙ. Ασφαλώς και δεν ήξερα τίποτα. Αν ήξερα, θα ήταν σαν να κάλυπτα αυτή την απρέπεια για να το πω ευγενικά… Δεν ήταν στις δικές μου αρμοδιότητες να εγκρίνω την  μισθοδοσία. Ήταν συμβουλευτικός ο ρόλος μου να  καταθέτω απόψεις αποψεις για τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, σχετικά με τους χρήστες που έκαναν μηνύσεις στην ΑΕΠΙ» 

Όσο για τον πολυπράγμονα σημερινό πρόεδρο της ΕΡΤ  και μέλος του ΔΣ της ΑΕΠΙ κατά το επίμαχο διάστημα,Διονύση Τσακνή,επέλεξε να τηρήσει..σιγή ιχθύος !

Google+ Linkedin