Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη στη «Φάβα Φενεού» ευνοεί μονοπωλιακές καταστάσεις της ΕΑΣ Κιάτου

Μετά τα «Φασόλια Βανίλιες Φενεού» που από τις 16 Μαΐου 2012 ανήκουν επισήμως στα µητρώα των προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και η «Φάβα Φενεού» από τις 7 του Σεπτέμβρη φιγουράρει ανάμεσα στα προϊόντα ΠΓΕ και ήδη περιλαμβάνεται στην βάση δεδομένων DOOR (πατήστε εδώ) .
* Η ονομασία,«Φάβα Φενεού» (Fava Feneou) είναι η 104η ονομασία ΠΓΕ  της Ελλάδας και δικαιούχος χρήσης της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία που κατέθεσε την πρωτότυπη αίτηση και  φέρει τον διακριτικό τίτλο “ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.” 
Ποιος συγκρότησε τον φάκελο του αιτήματος καταχώρησης της “γεωγραφικής ένδειξης”  «Φάβα Φενεού» ;
Ο φάκελος του αιτήματος καταχώρησης της“γεωγραφικής ένδειξης” «Φάβα Φενεού» στο Μητρώο της Ε.Ε. συγκροτήθηκε – αν δεν κάνουμε λάθος – από τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»,Παπαθανασίου Βασίλειο του Γεωργίου,για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.
* *Η  ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε. είναι δικαιούχος χρήσης και της “γεωγραφικής ένδειξης” «Φασόλια Βανίλιες Φενεού».
Να τονίσουμε ότι η  καταχώριση της “γεωγραφικής ένδειξης” προϋποθέτει ότι το προϊόν πληροί προκαταρκτικά τους όρους οι οποίοι συνοπτικά είναι :α) να κατάγεται από την εν λόγω περιοχή. β) η ποιότητά του, η φήμη του ή άλλα χαρακτηριστικά του να μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή.γ) να παράγεται ή/και να μεταποιείτε ή/και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
  • Κρατήστε : α) να κατάγεται από την εν λόγω περιοχή & γ) να παράγεται ή/και να μεταποιείτε ή/και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή,γιατί παρακάτω θα μας χρειαστούν…
  • Όπως θα μας χρειαστεί και το ότι η Προστατευόμενη  Γεωγραφική Ένδειξη δεσμεύει την γεωγραφική ένδειξη της περιοχής και επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παραγωγούς που δεν τηρούν όλες τις δεσμεύσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ. έγκριση παραγωγής, υπαγωγή σε σύστημα ελέγχου, ορθή επισήμανση κ.ά.), παρόλο που βρίσκονται εντός γεωγραφικής ζώνης.
  • Κρατήστε επίσης και την περιγραφή του δεσμού μεταξύ της φήμης του προϊόντος και της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.
  1.  Στα ΠΓΕ εισέρχεται ο παράγοντας φήμης ενός προϊόντος, κάτι που δεν υπάρχει στα ΠΟΠ. Επιπλέον, ο ορισμός τονίζει τη φράση «μπορούν να αποδοθούν», ενώ στα ΠΟΠ ισχύει το «οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά». Το σημείο αυτό ερμηνεύεται ότι ο δεσμός μεταξύ της ποιότητας, της φήμης ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της καταγωγής του είναι πιο χαλαρός στο ΠΓΕ. Δηλαδή, οι αποδείξεις νια τα ΠΓΕ πρακτικά μπορούν να αφορούν πρόσφατες δημοσιεύσεις, ενώ για τα ΠΟΠ πρακτικά πρέπει να βρεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αφορούν τα προπολεμικά χρόνια .
  2. Σε αντίθεση με τα ΠΟΠ. στην περίπτωση των ΠΓΕ αρκεί να πραγματοποιείται εντός της οριοθετημένης ζώνης μόνο μία από τις δραστηριότητες της παραγωγής της πρώτης ύλης ή της μεταποίησης η της επεξεργασίας του προϊόντος (π.χ το παξιμάδι Κρήτης μεταποιείται στην Κρήτη, αλλά το σιτάρι προέρχεται εκτός Κρήτης). 
Η καταχώρηση ενός προϊόντος υπό την ονομασία ΠΓΕ προσδίδει το αποκλειστικό δικαίωμα στο νομικό πρόσωπο που έκανε την πρωτότυπη αίτηση (εν προκειμένω στην ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.) να χρησιμοποιεί το καταχωρημένο και προστατευμένο όνομα του προϊόντος. Σύμφωνα δε με το Άρθρο 5 του κανονισμού 510/2006 της  Ευρωπαϊκής Ένωσης μονο μια ομάδα δικαιούται να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης προιοντος σε ΠΓΕ.
Συμπληρωματικά να υπογραμμίσουμε ότι : Ενώ ως «ομάδα» νοείται, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, κάθε οργάνωση παραγωγών ή μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωρργικό προϊόν ή τρόφιμο,το κοινοτικό πλαίσιο σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ της κοινοτικής οδηγίας,δίνει την δυνατότητα σε ένα νομικό πρόσωπο που λειτουργεί με την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας (Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις) να μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα…Αυτό σημαίνει ότι η Ανώνυμη Εταιρεία ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ από μόνη της  εξομοιούται προς μια ομάδα παραγωγών και βεβαίως μόνο αυτή είναι δικαιούχος χρήσης της  “γεωγραφικής ένδειξης” «Φάβα Φενεού» &  «Φασόλια Βανίλιες Φενεού». 
Αντικειμενικά,και οι δυο “γεωγραφικές ένδειξης” «Φάβα Φενεού» & «Φασόλια Βανίλιες Φενεού» ευνοούν μονοπωλιακές καταστάσεις και ενδεχομένως υπηρετούν την παραπέρα συγκέντρωση γης και παραγωγής προς όφελος των επενδυτών της ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ,ιδιαίτερα μέσα από τη συμβολαιακή-εργολαβική γεωργία,αλλά και την πιθανή εκμετάλλευση των δημοτικών αγροκτημάτων που προέρχονται από τους αναδασμούς της περιοχής.
*Θυμάστε την πρεμούρα(ΕΔΩ) της δημοτικής αρχής του Δήμου Σικυωνίων,όταν συμπολίτης μας ζήτησε πληροφορίες σχετικά με τους αναδασμούς της Δ.Ε. Φενεού ;
* * Όσο για τους μικροκαλλιεργητές,που τότε φοβήθηκαν να υπογράψουν το αίτημα με θέμα : «Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων» ,κάτω από την πίεση των γνωστών αυτοδιοικητικών ντίλερ…το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν πρόκειται να επωφεληθούν την υπεραξία της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης των συγκεκριμένων τοπικών προϊόντων,γιατί ουσιαστικά η εμποροβιομηχανική ΕΑΣ Κιατου δεν τους έχει πλέον ανάγκη…
Εύλογα όμως μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί “μα εάν οι καλλιεργητές  δεν δώσουν  τα προϊόντα τους,η ΕΑΣ Κιάτου από που θα βρει «Φάβα Φενεού»;” 
Όπως γράψαμε και παραπάνω,σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ στη Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) η γεωγραφική σύνδεση δεν είναι τόσο ισχυρή.Αρκεί ένα από τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας ή προετοιμασίας να πραγματοποιηθούν εντός της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Σικυωνίων. Η ΕΑΣ Κιατου ήδη ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2017 θα λειτουργήσει μεταποιητική γραμμή για φασόλια,με γεωγραφική ένδειξη «Φασόλια Βανίλιες Φενεού»…δεν ανακοίνωσε όμως που θα παράγονται τα φασόλια…αρκεί να έχουν καταγωγή (οι σπόροι) από τον Φενεό… και από εκεί και πέρα“Το …μοναστήρι να ‘ν’ καλά κι οι καλόγεροι χίλιοι”!!
Συμπερασματικά,από τούδε και στο εξής όσοι Φενεάτες ή Στυμφάλιοι δεν θα μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους με τις παραδοσιακές τους ονομασίες «Φάβα Φενεού» &  «Φασόλια Βανίλιες Φενεού»ας κάνουν τα παράπονά τους στον δήμαρχο Σικυωνίων !
Και για να μην παρεξηγηθούμε,ουδείς μπορεί να κατηγορήσει τους επενδυτές της ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.  
Ως εμποροβιομήχανοι πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους…εξάλλου και ως πρώην συνεταιριστές  σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 33) δεν μπορούν (ως φυσικά πρόσωπα) να αποκτήσουν μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Α.Ε. Δυο όμως μέλη,της ίδιας “αγίας οικογένειας”,γιατί να μην μπορούν ;
Google+ Linkedin