Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Του Σωτήρη ΣΑΛΗ

Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο πλέον για τη χώρα μας είναι οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης . Με αυτό τον τρόπο 31 δις ευρώ μπαίνουν στα ταμεία του κράτους. Από αυτά τα χρήματα στον αγροτικό τομέα θα καταλήξει μόνο το 1.5%, όταν σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όπως στην Ισπανία, καταλήγει το 10%.  Συνολικά 520 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν στον πρωτογενή τομέα και από αυτά 170 εκατ. ευρώ θα δοθούν για αναδιαρθρώσεις δενδρωδών καλλιεργειών. Και από αυτό φαίνεται και η θέση που η Ελληνική πολιτεία τοποθετεί τον σημαντικότερο πυλώνα της οικονομίας, όπως αυτό διαμορφώνεται και από τα τελευταία παγκόσμια γεγονότα, βλέποντας στο βάθος για πρώτη φορά τον κίνδυνο της πείνας και της έλλειψης τροφίμων.

Αναμφίβολα η ανάγκη για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών είναι μεγάλη για τη χώρα μας έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική και να μπορεί να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με θετική ανταπόκριση στις αγορές, τις εγχώριες αλλά και του εξωτερικού. Η απουσία όμως πρωτοβουλιών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς αλλά και τα ερευνητικά ιδρύματα των τελευταίων δεκαετιών αλλά και η προκλητική τους αδράνεια, που αφορά την δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών και την παρουσία πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, έρχεται τώρα να φέρει στην επιφάνεια την πραγματική δυναμική της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας και την εξάρτηση της από επιδοτούμενη και μόνο διαχείριση. 

Η εφαρμογή όμως του προγράμματος αναδιάρθρωσης αναδεικνύει ότι η αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας δεν λαμβάνει υπ όψη τον παραγωγό με τη μορφή που ξέραμε ως τώρα αλλά δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα που κάποτε μπορεί να ήταν και θεωρία συνωμοσίας. 

Γενικά οι  όροι της εφαρμογής του προγράμματος έχουν ως εξής :

1 –  Δικαιούχοι του προγράμματος καθορίζονται οι Ομάδες Παραγωγών , Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφια των μετοχών ανήκει σε συνεταιρισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα που θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύστασης μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 

2-   Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 500 000 ευρώ και ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 1 000 000 ευρώ.

3 –  Οι ποικιλίες θα αντικατασταθουν από άλλες ποικιλίες υψηλής παραγωγικότητας, με ανθεκτικότητα στις ασθένειες, χαμηλού κόστους και θα γίνει εγκατάσταση σε γραμμικές καλλιέργειες. 

4  –  Οι ποικιλίες θα είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. Αυτό θα αποδεικνύεται από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα.

5  –  Το ΥΠΑΑΤ θα συνομιλήσει με την ΕΘΕΑΣ ( Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ) και τις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

6  –  Οι παραγωγοί που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα θα είναι αποδεδειγμένα μέλη συνεταιρισμών διαφορετικά θα συμμετέχουν με μορφή συμβολαιακης γεωργίας. 

7  –  Δεν είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα οι οινοποιησιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιεργεια. 

Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι δικαιούχος του προγράμματος είναι ομαδικά σχήματα και μόνο και όχι απ ευθείας ο παραγωγός. Και τα εταιρικά αυτά σχήματα δεν θα είναι μικροί συνεταιρισμοί ή ομάδες αλλά μεγάλα σχήματα με παρουσία στην εμπορία προϊόντων τα προηγούμενα χρόνια. 

Επίσης οι ποικιλίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ποικιλίες με δικαιώματα που σημαίνει ότι λίγοι θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Αυτός είναι και ο λόγος απαραίτητου συνοδευτικού η Πανεπιστημιακή έγκριση.

Με αυτούς τους όρους ο νομός Κορινθίας μένει εκτός της δυνατότητας πιθανής αναδιάρθρωσης , αφού όπως φαίνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ελάχιστους. ΄

Πρέπει τέλος να κατανοήσουν όλοι ότι η επόμενη μέρα στη γεωργία δεν θα είναι για όλους και αυτό φαίνεται από τον σχεδιασμό, το σκεπτικό και την εφαρμογή του μέτρου της αναδιάρθρωσης. Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια για τον έλεγχο των υποδομών είναι πραγματικότητα .  Η διατροφή είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και δεν θα ωφελήσει σε τίποτα η αποκλειστική χειραγώγηση της. Η λύση θα έρθει μέσα από εμάς και με την προσεκτική συμμετοχή όλων, αν και ο λαός λέει ότι όλα τα κάστρα πέφτουν από μέσα. 

Google+ Linkedin