Ευελιξία για την ηλεκτροδότηση επιχειρήσεων με θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις αντί άδειας λειτουργίας

«Το αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης, επί του οποίου βεβαιώθηκε από την Αδειοδοτούσα Αρχή η κατάθεσή της, επέχει θέση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης» και συστήνεται στην ΔΕΗ να γίνεται δεκτή για την ηλεκτροδότηση της επιχείρησης, δεδομένου ότι στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3982/2011) για τις βιοτεχνικές δραστηριότητες δεν προβλέπεται έκδοση άδειας λειτουργίας με την στενή του όρου έννοια.
Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά το οποίο ζήτησε την προσωπική παρέμβαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Α. Φούρλα προκειμένου να γίνονται δεκτές από τη ΔΕΗ οι θεωρημένες, από την Αδειοδοτούσα Αρχή, υπεύθυνες δηλώσεις, που προσκόμιζαν οι ενδιαφερόμενοι για να ηλεκτροδοτηθούν οι επιχειρήσεις τους.
Το επιμελητήριο στην επιστολή του προς τον κ. Φούρλα, επισημαίνει ότι η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που ταλανίζει την χώρα μας και το γεγονός ότι τα λουκέτα στις επιχειρήσεις τείνουν να λάβουν την μορφή χιονοστιβάδας δεν επιτρέπει την αποθάρρυνση όσων τολμούν, υπό αυτές τις συνθήκες, να ξεκινήσουν μία δραστηριότητα, και ζήτησε την προσωπική του παρέμβαση του «για το αυτονόητο, δηλαδή την εφαρμογή, από την ΔΕΗ, του άρθρου 19, του Ν. 3982/2011, σύμφωνα με το οποίο οι θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις επέχουν θέση άδειας λειτουργίας».
Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας απέστειλε διευκρινιστική επιστολή στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στην οποία αναφέρεται ότι: «για την έναρξη λειτουργίας, α) των επαγγελματικών εργαστηρίων, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης και των αποθηκών χαμηλής όχλησης (εφόσον η κινητήρια ή θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα 22 KW ή τα 50 KW αντίστοιχα), β) των μονάδων χαμηλής όχλησης και γ) των μονάδων μέσης όχλησης, εφόσον οι τελευταίες υποβάλλουν εγγυητική επιστολή, υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας της επιχείρησης αντί αδείας λειτουργίας της επιχείρησης».                                                                Πηγή:Επιμελητήριο Κορινθίας

Google+ Linkedin