Επιστολή στον Πρωθυπουργό από το Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από το Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Την ουσιαστική στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου ζητούν από την κυβέρνηση, τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά και το δεύτερο lock down.

Το περιφερειακό, επιμελητηριακό συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απέστειλε στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους Υπουργούς, σχετική επιστολή, με την οποία, ζητάει «την οικονομική στήριξη των μελών του, καταθέτοντας παράλληλα σειρά προτάσεων, όπως

Το λιανικό εμπόριο να μείνει ανοιχτό και η εστίαση να λειτουργήσει σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα να στηριχθεί έμπρακτα ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση.»

Συγχρόνως, προτείνει «την αναστολή όλων των δημοτικών τελών και των λοιπών επιβαρύνσεων, το πάγωμα της πληρωμής των ρυθμίσεων, την αναστολή της πληρωμής των λογαριασμών ΔΕΗ-ΔΕΥΑ, την επέκταση του μέτρου της αναγκαστικής έκπτωσης των ενοικίων και το 2021, την παροχή δικλείδας προστασίας της πρώτης κατοικίας, την προστασία των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων απ’ τις τράπεζες και τις διαχειριστικές εταιρείες, την αναστολή πληρωμών και ειδικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης.»

Και καταλήγει ως εξής:

(…)» Εάν δε ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα στήριξης, η νέα κατάσταση θα οδηγήσει σε άμεσο κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τονίζουμε, ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Κατά συνέπεια, άμεση προτεραιότητα μας πρέπει να αποτελέσει, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η διάσωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού μέσα από τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου προστασίας και ανθεκτικότητας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (...).»

* Το κείμενο, έχει κοινοποιηθεί και στους βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Google+ Linkedin