Δυσαρέσκεια της Ο.Ε.Σ.Π.& Ν.Δ.Ε. για τα νέα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών

Πάτρα, 21-2-2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

κ. Πάνο Καμμένο

ΑΘΗΝΑ

 

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τις νέες δημοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά με την κατάργηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων σε πόλεις της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας στις οποίες δραστηριοποιούνται Εμπορικοί Σύλλογοι που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας μας, μετά από την σχετική απόφαση του Υπουργείου σας και την ανακοίνωση των σημείων υποδοχής οπλιτών σε 23 περιοχές της χώρας από τις οποίες έχουν αποκλειστεί οι Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, θα θέλαμε δια της παρούσης να σας εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, δυστυχώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει κανένα κέντρο υποδοχής οπλιτών σε καμία πόλη στις οποίες ήδη υπήρχαν Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων και συγκεκριμένα στις πόλεις του Ναυπλίου, της Καλαμάτας, της Τριπόλεως, της Σπάρτης και του Μεσολογγίου.

Σε προηγούμενο έγγραφό μας (αρ. πρωτ. 11454/31-1-18), σας είχαμε επισημάνει  ότι οι αλλαγές στη δομή του στρατεύματος και η κατάργηση των Κέντρων Εκπαίδευσης στην οποία ήδη προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας λόγω των ευρύτερων περικοπών στις αμυντικές δαπάνες, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες καθόσον τα συγκεκριμένα Κέντρα αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας των πόλεων στις οποίες ευρίσκοντο, με πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τόσο για τους Δήμους όσο και για την εμπορική τάξη, καθώς ενίσχυαν τις τοπικές αγορές. Παρόλα αυτά οι ανησυχίες μας όπως και  των Εμπορικών Συλλόγων – Μελών μας δεν εισακούστηκαν κατά την λήψη των αποφάσεών σας.

Σας προειδοποιούμε ότι στις ήδη επιβαρυμένες από τα οικονομικά προβλήματα Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες είναι από τις φτωχότερες Περιφέρειες της χώρας, θα δημιουργηθεί ένα περαιτέρω βαρύ κλίμα λόγω του αποκλεισμού τους από τα σημεία υποδοχής οπλιτών, το οποίο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές, αφού θα δημιουργήσει καινούργια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην ανάπτυξή τους, την ίδια ώρα που σε όλες τις άλλες Περιφέρειες της χώρας μας έχετε ήδη δημιουργήσει Κέντρα Υποδοχής Οπλιτών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Βαγενάς

Ο Γεν. Γραμματέας

Αντώνιος Καλοθέου

Google+ Linkedin