Αν ασχολείσαι με την ελαιοκαλλιέργεια επαγγελματικά η ερασιτεχνικά, η γνώμη σου μετράει!

Αν ασχολείσαι με την ελαιοκαλλιέργεια επαγγελματικά η ερασιτεχνικά, η γνώμη σου μετράει!

Για εμάς τους Έλληνες, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που κατοικούν γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, η ελιά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της οικονομίας μας. Πέρα όμως από την οικονομική διάσταση η ελιά και το ελαιόλαδο συμβολίζουν τα έθιμα, τον αθλητισμό, την τέχνη και τον πολιτισμό καθώς και την απεραντοσύνη του ανθρώπινου νου ο οποίος θα υπάρχει και θα πολεμάει, όσο υπάρχει το ανθρώπινο γένος.

Η Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδος (Ε.Φ.Ε.) πιστεύοντας ότι και εμείς, με τις μικρές μας δυνάμεις, μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μια κοινή προσπάθεια μιας μεγάλης επιστημονικής ομάδας για το μέλλον της σύγχρονης ελαιοκαλλιέργειας, συμμετέχουμε στη  Διεθνή σύμπραξη GEN4OLIVE H2020 για την εξερεύνηση των γενετικών πόρων της ελιάς , στοχεύοντας στη πιθανή δημιουργία αποτελεσμάτων και στην έρευνα δεδομένων πάνω στα οποία θα στηριχτεί ο τρόπος διαχείρισης της καλλιέργειας , με σκοπό την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής, έχοντας την απόλυτη άποψη ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν με γνώμονα το κοινό όφελος.

Ήδη στη  Διεθνή σύμπραξη (GEN4OLIVE H2020) συμμετέχουν 16 οργανισμοί (ιδιωτικοί και Δημόσιοι) από 7 χώρες. Στα πλαίσια του προγράμματος θα ερευνηθούν γενετικά 500 ποικιλίες ελιάς και 1000 άγριοι γονότυποι. Οι βασικοί πυλώνες έρευνας είναι η κλιματική αλλαγή, οι εχθροί και ασθένειες, η ποσότητα και η ποιότητα παραγωγής και η προσαρμογή σε υπέρπυκνα συστήματα φύτευσης. Παράλληλα θα δημιουργηθούν και 2 εφαρμογές με εξειδίκευση στην αναγνώριση των ποικιλιών ελιάς και των εχθρών και των ασθενειών τους και μία βάση δεδομένων με όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την ελιά.

Εκτός των παραπάνω θα δημιουργηθούν μικρά προγράμματα χρηματοδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για μελέτες βελτίωσης. Για αυτό το λόγο πραγματοποιείται έρευνα για τις ανάγκες των τελικών χρηστών, ώστε να σχεδιαστούν τα βελτιωτικά προγράμματα με βάση τις ανάγκες των χρηστών.

Για αυτό το λόγο και λόγω της δεδομένης κατάστασης δημιουργήσαμε το online ερωτηματολόγιο της GEN4OLIVE.

Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο μας (ΕΔΩ) βοηθάτε να αναπτύξουμε τα όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

Google+ Linkedin