«Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: Ιδέες και Πολιτική» στο 2ο Τακτικό συνέδριο του ΠΕΔΙΣ

«Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: Ιδέες και Πολιτική» στο 2ο Τακτικό συνέδριο του ΠΕΔΙΣ (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)

Ποιες διαστάσεις λαμβάνουν οι όροι της εθνικής κυριαρχίας και της υπερεθνικότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και πώς επαναπροσδιορίζονται πέρα από την κρίση οι κοινωνικές αξίες σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο;

Ποιές είναι οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα σύγχρονα κράτη και πώς κάποια από αυτά επωφελούνται από τις παγκόσμιες εξελίξεις;

Πώς αντιπροσωπεύεται η Δημοκρατία στην Ελλάδα κ…περισσότερα »

Google+ Linkedin