Αίτημα Πιτσάκη προς την κυβέρνηση για επιβράβευση των συνεπών πολιτών και επιχειρήσεων

Αίτημα Πιτσάκη προς την κυβέρνηση για επιβράβευση των συνεπών πολιτών και επιχειρήσεων

Την επιβράβευση των συνεπών πολιτών και επιχειρήσεων με μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις ή ελαφρύνσεις ζητά ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, Παναγιώτης Πιτσάκης, με επιστολή του προς τους Οικονομικούς Υπουργούς της κυβέρνησης και το Γραφείο του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου:

ΘΕΜΑ: Αίτημα επαναφοράς του μέτρου έκπτωσης και επιπλέον παρεμβάσεις για την επιβράβευση της έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Εκπροσωπώντας τα Επιμελητήρια και τους επιχειρηματίες της Πελοποννήσου, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, σας καταθέτουμε αίτημα επαναφοράς του μέτρου (ν.4690/2020) της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 που εφαρμόστηκε στην πρώτη φάση της πανδημίας καθώς και επιπλέον παρεμβάσεις ώστε να αναγνωριστεί και να επιβραβευθεί η συνέπεια των επιχειρηματιών.  

Το ποσοστό των επιχειρηματιών που συνεχίζουν να αποπληρώνουν ανελλιπώς τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπολογίζεται σε σημαντικό. Αν θέλουμε οι συνεπείς επιχειρηματίες που στην πλειονότητα τους διατηρούν μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, να παραμείνουν βιώσιμοι ή ακόμα καλύτερα να αναπτυχθούν και να συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία, θα πρέπει να τις επιβραβεύσουμε. 

Στην πρώτη φάση της πανδημίας με το ν.4690/2020, αρ.3, εξέπεσε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών των επαγγελματιών με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές είχαν καταβληθεί εμπρόθεσμα και σε περίπτωση οφειλών που τελούσαν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εξέπεσε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα εξαιρέθηκαν οι οφειλές από ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι που δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

Ζητάμε την επαναφορά αυτού του μέτρου και την προσθήκη σε αυτό,  των οφειλών από ΦΠΑ και συγκεκριμένα του 1ου τριμήνου 2021 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ( μέτρο που είχε εφαρμοστεί με την Ε.2056/2020 εγκύκλιο «Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), καθώς και την δυνατότητα πληρωμής δόσεων ρυθμίσεων με έκπτωση 25% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έτους 2021.

Επιπλέον, ζητάμε να καθιερωθεί bonus επιβράβευσης των επιχειρήσεων που άντεξαν και αντέχουν την περίοδο της πανδημίας μέσω επιπλέον ποσοστού μείωσης της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2020 (π.χ. επιπλέον bonus μείωσης 30% της προκαταβολής του φόρου, για αυτές που με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι πλήρως ενήμερες φορολογικά και ασφαλιστικά)     

Κύριοι Υπουργοί, 

Η έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων των επιχειρηματιών που συνεχίζουν να αποπληρώνουν ανελλιπώς τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να ενθαρρύνεται. 

Οι ανωτέρω προτάσεις έχουν χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, ενώ θα δώσουν κίνητρο στους επιχειρηματίες να παραμείνουν συνεπείς και να μην «παγώσουν» τις πληρωμές των οφειλών τους,  διαφορετικά γιατί να το κάνουν; 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας.

Με τιμή,
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ

Google+ Linkedin