Το Επιμελητήριο Αρκαδίας κρατά αποστάσεις από την εκθεσιακή προσπάθεια του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ηςΑυγούστου 2018, συζήτησε το θέμα της διοργάνωσης της Εκθεσιακής Δραστηριότητας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018», που πραγματοποιείται στο λιμάνι της Κορίνθου από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2018, και προέβη στις ακόλουθες διαπιστώσεις και ομόφωνη απόφαση:

Η Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018» δεν αποτελεί συνέχεια της Έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO», η οποία συνδιοργανώθηκε από τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου το 2016 στην Τρίπολη και το 2017 στο Άργος. Για την διοργάνωση της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» σε όποια πόλη της Πελοποννήσου αποφασιζόταν, είχαν τεθεί από τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου κάποιες συγκεκριμένες ελάχιστες προδιαγραφές, οι οποίες προβλέπονται και τυπικά για να επιτρέπεται η χρήση των όρων «Έκθεση» και «EXPO». Η Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018» δεν πληροί αυτές τις ελάχιστες προϋποθέσεις που από κοινού είχαν συμφωνήσει και τα 7 Επιμελητήρια της Πελοποννήσου.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν θα είναι συνδιοργανωτής της Εκθεσιακής Δραστηριότητας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018». Υποστηρίζει όμως θερμά αυτήν την εκθεσιακή προσπάθεια του Επιμελητηρίου Κορινθίας, θα προβάλλει και θα προωθήσει την εκθεσιακή αυτή δραστηριότητα στα μέλη του με όλα τα μέσα που διαθέτει. Παράλληλα, εξακολουθεί να προωθεί και να επιδιώκει το όραμα μιας μεγάλης εξωστρεφούς έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» για όλη την Πελοπόννησο που κάθε χρόνο θα γίνεται μεγαλύτερη και ποιοτικότερη προς συμφέρον όλων των πελοποννησιακών επιχειρήσεων.

Google+ Linkedin