Στο Πε.Συ. φέρνουν τις “κουτσουρεμένες” προκαταβολές της ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών

Στο Πε.Συ. φέρνουν τις “κουτσουρεμένες” προκαταβολές της ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών

Με κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου , τα στελέχη της “Νέας Πελοποννήσου” Ντίνα Νικολάκου και Μαργαρίτα Σπυριδάκου ζητούν να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Τετάρτης , 1 Νοεμβρίου 2023, το θέμα της “κουτσουρεμένης” προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου:

ΕΝΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η καταβολή της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης που δόθηκε πριν λίγες μέρες, δημιούργησε ιδιαίτερο προβληματισμό και αγωνία στους παραγωγούς μας με δεδομένο ότι υπήρξαν σημαντικές μειώσεις των ποσών που τους καταβληθήκαν.
Λόγω του κατεπείγοντως και της σημαντικότητας του θέματος αλλά και της απόλυτης ασάφειας που επικρατεί σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και των διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2023 παρακαλούμε όπως:
Εντάξετε εκτός ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την Τέταρτη 1 Νοεμβρίου 2023 το θέμα:
«Άμεση διόρθωση ΟΛΩΝ των προκαταβολών που καταβλήθηκαν με μειωμένα ποσά ως ενιαία ενίσχυση στους παραγωγούς μας – Άμεση καταβολή της προκαταβολής σε όλους τους παραγωγούς που μεταβίβασαν δικαιώματα και δεν τους καταβληθήκαν καθόλου ποσά προκαταβολών της ενιαίας ενίσχυσης».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Νικολάκου Κωνσταντίνα
Σπυριδάκου Μαργαρίτα

Google+ Linkedin