Στο ίδιο καθεστώς δουλείας εγκρίθηκαν οι προσλήψεις σχολικών καθαριστριών

Στο ίδιο καθεστώς δουλείας εγκρίθηκαν οι προσλήψεις σχολικών καθαριστριών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (δείτε ΕΔΩ) κινείται στο ίδιο καθεστώς δουλείας εργαζόμενων , που ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως και οι εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας), το κράτος τις θεωρεί εργολάβους καθαρισμού κατ’ αποκοπή και χωρίς δικαιώματα!

Σε ότι αφορά τους δήμους της Κορινθίας ο αριθμός των σχολικών καθαριστριών , που καθορίζεται  με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής απασχόλησης, έχει ως ακολούθως :

  1. Δήμος Κορινθίων : 21 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 20 θέσεις μερικής απασχόλησης – Σύνολο : 41 θέσεις εργασίας
  2. Δήμος Σικυωνίων :  10 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 17 θέσεις μερικής απασχόλησης – Σύνολο : 27 θέσεις εργασίας
  3. Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων :  11 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 13 θέσεις μερικής απασχόλησης – Σύνολο : 24 θέσεις εργασίας
  4. Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης : 3 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 10 θέσεις μερικής απασχόλησης – Σύνολο : 13 θέσεις εργασίας
  5. Δήμος Βέλου–Βόχας : 7 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 2 θέσεις μερικής απασχόλησης – Σύνολο : 9 θέσεις εργασίας
  6. Δήμος Νεμέας : 4 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 2 θέσεις μερικής απασχόλησης – Σύνολο : 41 θέσεις εργασίας

Με επείγον έγγραφό του ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος επισημαίνει στους Δήμους ότι αμελλητί από τη γνωστοποίηση των θέσεων που τους εγκρίθηκαν, πρέπει να προβούν στην έκδοση Ανακοίνωσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της ΚΥΑ, και αφού λάβουν υπόψη τις προθεσμίες της.

Να σημειώσουμε ότι πάγιο αίτημα των σχολικών καθαριστριών ,που κρατούν τα σχολεία όρθια και αξιοπρεπή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς , είναι η μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι παρότι μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας χρονικής διάρκειας η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παύει να ισχύει αυτοδίκαια,ο νομικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ως ορισμένου η αορίστου χρόνου ή έργου, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, το οποίο, χωρίς να δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έδωσαν τα μέρη και ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της από τον νόμο, χαρακτηρίζει το είδος της σύμβασης, ως ορισμένου, η αορίστου χρόνου ή έργου, μετά από εκτίμηση των συγκεκριμένων περιστάσεων, υπό τις οποίες καταρτίστηκε η σύμβαση και μετά από ερμηνεία του περιεχομένου της σύμβασης με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Google+ Linkedin