Στη “σέντρα” ο Νανόπουλος για την αυθαίρετη κοπή των ελαιοδέντρων !

Στη “σέντρα” ο Νανόπουλος για την αυθαίρετη κοπή των ελαιοδέντρων !

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κoρινθίων , στη συνεδρίασή του τη Τετάρτη 8 Ιούλη , συζήτησε την αίτηση δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, με θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οικολογική και οικονομική καταστροφή της περιουσίας του Δήμου με την κοπή και εκριζωση 200 ελαιοδένδρων στο ελαιοτεμάχιο του Δήμου (κληροδότημα Σακελλαρίου) έκτασης 13 στρεμμάτων στη θέση “Πασιά” Περιγιαλίου”.

Μετά από λεπτομερή συζήτηση και έκθεση των γεγονότων από όλες τις πλευρές το Σώμα  υπερψήφισε την πρόταση της παράταξης “Πνοή Δημιουργίας” , η οποία έχει ως εξής:

  1. Καταδικάζει τις αυθαίρετες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την καταστροφή και εκρίζωση 200 περίπου ελαιοδένδρων.
  2. Ζητά να γίνει έρευνα και καταλογισμός τυχόν ευθυνών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
  3.  Ζητά να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή για την καταγραφή και εκποίηση με πλειοδοτικό διαγωνισμό των ξύλων.
  • Η πρόταση του Δημάρχου Βασίλη Νανόπουλου για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής έλαβε 13 ψήφους και δεν εγκρίθηκε από το Σώμα.

Google+ Linkedin