Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

……ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

………………………………….                 ….ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

………………………………………………………………………………….Γύθειο  5 Οκτωβρίου 2020

Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου (Ε.Υ.ΔΕ.Π.) η Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υποβολή προτάσεων εκκινεί την 8η Οκτωβρίου και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμία χρονική παράταση προκειμένου να καταστεί εφικτή η Ένταξη των Πράξεων μέχρι την 31/12/2020 που εκπνέει το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αυτής αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της (Ε.Υ.ΔΕ.Π.)  www.eydpelop.gr. και στις ιστοσελίδες των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

  • με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδος-Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122, Πάτρα. Τηλ. 261 062 2711, e-mail: diaxeiristiki1@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.diaxeiristiki.gr
  • Επιμελητήριο Κορινθίας: Ερμού 2, Κόρινθος, τηλ. 2741024464 (εσωτ. 924), e-mail: korinthia@diaxeiristiki.gr, ιστοσελίδα: www.korinthiacc.gr
Google+ Linkedin