Ρύθμιση για πτωχευτικά χρέη έως 600.000 ευρώ προς το ΙΚΑ

Τρεις αλλαγές φέρνει τροπολογία που κατάθεσε το Υπ. Εργασίας στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο συζητείται από σήμερα το πρωί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο βράδυ. Συγκεκριμένα:

· Δίδεται δυνατότητα ρύθμισης πτωχευτικών οφειλών έως 600.000 ευρώ προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για χρέη πάνω από το προαναφερθέν όριο, χρειάζεται εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

· Εντάσσεται το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) στον κυοφορούμενο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στο οποίο θα υπαχθούν όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ. ) από 1.1.2017

· Προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας στον ΟΑΕΔ με σκοπό την εισαγωγή στις ΕΠΑΣ Μαθητείας νέων ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας.

Πηγή : www.capital.gr

Google+ Linkedin