Οι ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος που εισάγονται με τον Νομοσχέδιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Με το άρθρο 137 του Σχεδίου Νόμου (δείτε εδώ) που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, εισάγονται διατάξεις σχετικές με τη φορολογία εισοδήματος, ως εξής:

  • Εισάγεται νέα κλίμακα για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • Αναπροσαρμόζεται το αφορολόγητο των εισοδημάτων του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε.
  • Εισάγονται διατάξεις για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τιςαγροτικές ενισχύσεις
  • Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότηταφορολογούνται με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε., αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις
  • Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρησηφορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παρ. 1 τουάρθρου 15 του Ν.4172/2013
  • Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%)
  • Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστές 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ και με συντελεστή 45% για υπερβάλλοντα εισοδήματα
  • Εισάγονται νέες κλίμακες επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα που κυμαίνονται από 0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ έως και 10% για εισοδήματα μεγαλύτερα των 220.000 ευρώ
  • Ορίζονται οι φορολογικοί συντελεστές με τους οποίους φορολογούνται οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β`, δ`, ε` στ` και ζ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά, για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φορολογίας 26%, ενώ για υπερβάλλοντα 33%
Google+ Linkedin