Νέες οδηγίες ΕΜΑ για περιστατικά θρομβώσεων από τα εμβόλια

Νέες οδηγίες ΕΜΑ για περιστατικά θρομβώσεων από τα εμβόλια

Νέο τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών θρόμβωσης ως παρενέργεια από τα εμβόλια της AstraZeneca Johnson & Johnson εξέδωσε η ειδική ομάδα εργασίας COVID-19 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

Η ομάδα εργασίας αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαθέσιμων κατευθυντήριων οδηγιών, κυρίως όσον αφορά τις εξετάσεις και την απεικόνιση που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την καθοδήγηση της θεραπείας, καθώς και τις θεραπευτικές επιλογές με αντιπηκτικά χωρίς ηπαρίνη, ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες και γλυκοκορτικοειδή.

Για τη διαχείριση της υποψίας συμπτωμάτων θρόμβωσης με σύνδρομο θρομβοπενίας (TTS), ιδίως εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη τοπική κατευθυντήρια γραμμή, η ειδική ομάδα συνιστά στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να εξετάσουν την προσωρινή κατευθυντήρια γραμμή της αρμόδιας επιτροπής για την ανοσολογική θρομβωτική θρομβοπενία, η οποία βασίζεται στη συνεχιζόμενη διεθνή συνεργασία επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Καθώς η διαχείριση της θρομβοπενίας εξελίσσεται, η καθοδήγηση ενδέχεται να επικαιροποιηθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Το TTS απαιτεί ταχεία αναγνώριση και επείγουσα κλινική διαχείριση. Οι εθνικές και διεθνείς συστάσεις έχουν επικαιροποιηθεί με βάση την εξελισσόμενη εμπειρία από τη διαχείριση του TTS και της επαγόμενης από ηπαρίνη θρομβοπενίας και θρόμβωσης (HITT), μιας κατάστασης με κάποιες ομοιότητες με το TTS.

Η συμβουλή της ομάδας εργασίας ακολουθεί την επανεξέταση από τον EMA του TTS, ενός πολύ σπάνιου συμβάντος μετά τον εμβολιασμό με τα εμβόλια Vaxzevria και COVID-19 της Janssen. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν βασίζονται στις αξιολογήσεις των σημάτων ασφαλείας του EMA, οι οποίες οδήγησαν σε επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος τόσο για το Vaxzevria όσο και για το εμβόλιο COVID-19 Janssen. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν ενημερωθεί μέσω της άμεσης επικοινωνίας επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (DHPC) για τα σημεία και τα συμπτώματα του TTS με οποιοδήποτε από τα δύο εμβόλια, έτσι ώστε τα άτομα που έχουν προσβληθεί να μπορούν να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές.

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει και υποστηρίζει το εκτεταμένο έργο των επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των επιστημονικών εταιρειών, το οποίο είναι απαραίτητο για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ατόμων με υποψία TTS μετά τον εμβολιασμό με το Vaxzevria ή το εμβόλιο COVID-19 Janssen.

Google+ Linkedin