Κίνηση αλληλεγγύης από το Επιμελητήριο με χορηγία προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού στο Γ.Ν. Κορίνθου

Κίνηση αλληλεγγύης από το Επιμελητήριο με χορηγία προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού στο   Γ.Ν. Κορίνθου

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ως φορέας ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη παροχής βοήθειας με το δυνατότερο και προσφορότερο μέσο, αποφάσισε με ομόφωνη απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής, τη χορηγία προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την κάλυψη βασικών αναγκών του στον αγώνα για την αντιμετώπιση της λόγω Covid 19 πανδημίας. 

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει : 

Λαρυγγοσκόπια ψυχρού φωτισμού LED 2 τεμάχια

Λαβές λαρυγγοσκοπίου 23 τεμάχια 

Λάμες CLX Macintosh 32 τεμάχια συνολικού ύψους 2.360,00 Ευρώ. 

Ο Εξοπλισμός αυτός αποτελεί σημαντική προσθήκη στη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και για την επόμενη μέρα. 

Επιπλέον, η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κορινθίας στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να διαθέσει τα χρηματικά ποσά από τα οδοιπορικά έξοδα, τα έξοδα παράστασης και την αποζημίωση των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του μηνός  Απρίλιου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

Με σύνεση και πλήρη κατανόηση θα στηρίξουμε τους επιχειρηματίας, τους πολίτες, όλους εμάς, γιατί μια τέτοια συγκυρία πρέπει να μας βρίσκει σε πλήρη συμπόρευση, και ξεκάθαρη αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας δίνοντας δυναμικό παράδειγμα ξεκινά πρώτο μια εκστρατεία αλληλεγγύης και καλεί όλους τους άλλους να συνεχίσουν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ

Google+ Linkedin