Ηχηρό “άδειασμα” από τον Τατούλη σε κυβέρνηση και δημάρχους !

«Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας για την υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα, με συνεργασία Περιφέρειας και ΦΟΔΣΑ»  τόνισε ο Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου για την προγραμματική σύμβαση με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ,υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι  η προγραμματική σύμβαση δεν είναι η σύμβαση της ΣΔΙΤ του έργου και ότι απορρέει από την αδυναμία του ΦΟΔΣΑ να έχει πιστοποιημένες υπηρεσίες για να εξασφαλίζει την απόδοση των τελών στην ανάδοχο εταιρεία κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Προφανώς όμως, από τυπική άποψη η προγραμματική σύμβαση –  υπέρ της οποίας ψήφισε μόλις το 41% (22 από τα 53 ) των μελών του ΦΟΔΣΑ  – “ξεκλείδωσε” την εκχώρηση της πιο βασικής αρμοδιότητας του ΦΟΔΣΑ  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

«Η συμφωνία της Κυβέρνησης με την εταιρεία και τους Δημάρχους για τη μείωση της εγγυημένης ποσότητας, την αύξηση των ΣΜΑ, τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου και τη μείωση των χρόνων της σύμβασης είναι μονομερής και έξω από τη σύμβαση της ΣΔΙΤ,» συνέχισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου  και διευκρίνισε ότι αυτά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κείμενο που θα υπογραφεί. Η σύμβαση ΣΔΙΤ που έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αλλάξει και θα υπογραφεί ως έχει.

Κοντολογίς, με πρωτοφανή αλαζονεία και αμετροέπεια ο γενειοφόρος “σοφός” της περιφέρειας  ξεκαθάρισε προς πάσα κατεύθυνση ότι η “συμφωνία” της κυβέρνησης με την ΤΕΡΝΑ  και τους δημάρχους είναι…έπεα πτερόεντα !

Μετά και από αυτή την εξέλιξη ο ΦΟΔΣΑ καλείται να υπηρετήσει μέσω της προγραμματικής σύμβασης  όλους τους όρους μιας επώδυνης ΣΔΙΤ, η οποία δεν περιλαμβάνεται καν στα «έχοντας υπόψη», ούτε προσαρτάται στην προγραμματική σύμβαση !

Μάλιστα,πέρα από τις συγκεκριμένες αναφορές που γίνονται στην προγραμματική σύμβαση υπέρ των ρυθμίσεων της ΣΔΙΤ (ακόμη και με παραπομπές σε άρθρα, το περιεχόμενο όμως των οποίων δεν εμφανίζεται πουθενά!),για τη μείζονα διασφάλιση του αναδόχου τίθεται και γενικός προς τούτο όρος, σύμφωνα με τον οποίο ο ΦΟΔΣΑ (και μέσω αυτού οι δήμοι) υποχρεώνεται:«Να μην προβεί σε οποιαδήποτε υπαίτια ενέργεια ή παράλειψη, η οποία θα οδηγήσει σε παραβίαση των υποχρεώσεων του Φορέα Υλοποίησης, όπως προκύπτουν από την Σύμβαση Σύμπραξης» (άρθ.2, παρ.1).

Με τόση σοβαρότητα και υπευθυνότητα αποφάσισε η ισχνή πλειοψηφία του ΦΟΔΣΑ !

Βεβαίως εφόσον το κείμενο της υπόψη ΣΔΙΤ δεν κοινοποιήθηκε στα μέλη του ΦΟΔΣΑ τίθεται τόσο τυπικό όσο, και κυρίως, ουσιαστικό θέμα για τη νομιμότητα της προγραμματικής σύμβασης και  κατ’ επέκταση της πρόσφατης απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου….

Google+ Linkedin