Επίκαιρη Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την Διαχείριση της Βιομηχανικής Επικινδυνότητας στην Κορινθία

Η πρόληψη των τεχνολογικών ατυχημάτων με πολύ σοβαρές συνέπειες ,τόσο από την άποψη των ανθρώπινων θυμάτων όσο και από εκείνη των επιπτώσεων στο περιβάλλον και η εν μέρει Διαχείριση της Βιομηχανικής  Επικινδυνότητας στην Κορινθία ,σύμφωνα με την οδηγία SEVESO IΙI ,είναι το θέμα της Επίκαιρης Επερώτησης που κατέθεσαν προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης  Νίκος Γόντικας και Γιάννης Κελλάρης .

Να υπενθυμίσουμε ότι νέα Οδηγία SEVESO IΙI 2012/18/EU που εκδόθηκε το 2012 και αντικαθιστά πλήρως την SEVESO II έπρεπε να εφαρμοστεί από τα Κράτη Μέλη το αργότερο έως τον Ιούνη του 2015

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επερώτησης της Λαϊκής Συσπείρωσης :

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Εφαρμογή από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και το ΠΕ.ΣΥ, των προβλεπόμενων διατάξεων της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016), σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία SEVESO III.

Κύριε Περιφερειάρχη

Όπως είναι γνωστό στην Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, δραστηριοποιούνται πολλές μεγάλες εργοστασιακές μονάδες, εκ των οποίων αρκετές ανήκουν στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας για την πρόκληση κινδύνου ατυχήματος μεγάλης έκτασης με κυριότερη αυτή των διυλιστηρίων της Μότορ Όιλ. 

Αρκετές από αυτές τις βιομηχανίες διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων και τοξικών ουσιών, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι μικρές γεγονός που ενέχει και τον κίνδυνο για την εκδήλωση ενός φαινομένου «ντόμινο» στην περιοχή σε περίπτωση ατυχήματος ή φυσικής καταστροφής, ενώ η περιοχή αυτή βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από τον οικιστικό ιστό. Ενδεικτικό στοιχείο της επικινδυνότητας είναι  ότι πέντε τουλάχιστον βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή έχουν ενταχθεί στη σχετική οδηγία Σεβέζο.

Ο κίνδυνος να υπάρξει μεγάλο ατύχημα, με πυρκαγιές, εκρήξεις και εκτεταμένη ρύπανση από τοξικές ουσίες, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Τρανό παράδειγμα είναι η καταστροφική πυρκαγιά τον Ιούλη του 2018. Μία από τις πολλές εστίες της φωτιάς, έφτασε μέχρι το προαύλιο χώρο των διυλιστηρίων της Μότορ Όιλ, όπου και κατασβήστηκε, προκαλώντας ωστόσο μεγάλη ανησυχία και ερωτηματικά και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την παντελή έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση τέτοιων σοβαρών καταστάσεων. Πέρα από το γεγονός ότι κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, με τους εργαζόμενους των εργοστασίων της γύρω περιοχής, να έχουν εγκλωβιστεί και να  παλεύουν οι ίδιοι με τις φλόγες, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο διαφυγής τους, η φωτιά αυτή απέδειξε ότι δεν υπήρχε και απολύτως κανένα σχέδιο εκκένωσης των κατοίκων της περιοχής αν οι φλόγες έφταναν μέσα στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και των δεξαμενών, με τις συνέπειες που όλοι μας καταλαβαίνουμε.

 Ανάλογο περιστατικό με φωτιά στις εγκαταστάσεις της Μότορ Όιλ εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Γενάρη 2020 με το σοβαρό τραυματισμό 4 εργαζομένων.

Με έγγραφό μας στις 5-12-2019 ζητήσαμε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες της περιφέρειας Πελοποννήσου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με:  

 

  • Την αρ. πρωτ.  4026/30-5-2019 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III),
  • Την αρ. πρωτ. 4900/9-7-2018,  2η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Από την απάντησή σας (αρ. πρωτ. 334282/80425/2019) επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων μεγάλων κινδύνων. Δεν προσκομίστηκε και προφανώς δεν έχει καταρτιστεί κανένα Ειδικό Εξωτερικό ΣΑΤΑΜΕ, για καμία βιομηχανία που εντάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα της οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ 3, ως συνέχεια του Εσωτερικού ΣΑΤΑΜΕ που είναι υποχρεωμένες να καταρτίσουν όλες οι βιομηχανίες που υπάγονται σε αυτή τη κατηγορία.

Τα Σχέδια αυτά επιδιώκουν την πρόληψη, τον περιορισμό και τον έλεγχο των μεγάλων ατυχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Προβλέπουν επίσης συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων (με ευθύνη της Περιφέρειας και των δήμων) και την ενημέρωση – «εκπαίδευση» του κοινού για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση ατυχήματος.

Είναι εγκληματική η απουσία τέτοιων σχεδίων σε μια περιοχή άκρως επικίνδυνη και επιβαρυμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχει παντελής άγνοια κινδύνου και τρόπων αντίδρασης των κατοίκων, των εργαζομένων, των φορέων που βρίσκονται κοντά σε τέτοιες βιομηχανίες παραγωγής ή αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τον σχετικό κατάλογο που μας επισυνάψατε απουσιάζουν εμβληματικά τα σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων της περιοχής με κυριότερη βέβαια αυτή των διυλιστηρίων της Μότορ Όιλ! Όλα τα επισυναπτόμενα δελτία αναφέρονται σε ενέργειες σχετικά με ενημέρωση του κοινού για την ταυτότητα των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην κατώτερη βαθμίδα! Δεν μας κοινοποιήσατε αν και σας το ζητήσαμε σχετικό κατάλογο όλων των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην οδηγία ΣΕΒΕΖΟ ΙΙΙ και σε ποια κατηγορία, ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Περιφερειάρχη:

  • Τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα τόσο από εσάς, όσο και από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή για την κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ για κάθε επιχείρηση όπου υπάρχει η σχετική υποχρέωση, ειδικότερα μετά την κοινοποίηση της «2ης Έκδοσης Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από τον Ιούλιο του 2018;
  • Έχουν προσκομιστεί στα αρμόδια τμήματα της περιφέρειας τα Εσωτερικά Σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων (ΕΙΔΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ) από τις επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες για την κατάρτισή τους και αν ναι από πότε;
  •  Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε για να ξεκινήσει άμεσα η εκπόνηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ για τις επιχειρήσεις ανώτερης βαθμίδας ΣΕΒΕΖΟ ΙΙΙ και συνολικότερα των όσων προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία, για την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και γενικότερα όλων των επιχειρήσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου, για την προστασία της ζωής των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων των περιοχών αυτών σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  της Λαϊκής Συσπείρωσης
Νίκος Γόντικας
Γιάννης Κελλάρης

 

Google+ Linkedin