Δεν υπάρχει ανεργία, διάθεση για δουλειά δεν υπάρχει…

Δεν υπάρχει ανεργία, διάθεση για δουλειά δεν υπάρχει…
Αρχι…γος ο εργο…δοτης !
Google+ Linkedin