“Βρώμικο” παιχνίδι Σταματόπουλου με την αποκομιδή των απορριμάτων

“Βρώμικο” παιχνίδι Σταματόπουλου με την αποκομιδή των απορριμάτων

Δέκατο τρίτο θέμα στην αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Σικυωνίων είναι η Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Σικυωνίων».

Δηλαδή η δημοτική αρχή  Σταματόπουλου αντί να διεκδικήσει άμεσες προσλήψεις  προκειμένου να καλυφθούν τα κενά προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, παραδίδει τα κλειδιά της υπηρεσίας σε σκουπιδο-εργολάβους !

Προφανώς η “αδυναμία εκτέλεσης έργου” που επικαλείται πέφτει στο κενό  γιατί σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.5043/23 (ΦΕΚ 91/Α΄/13.4.2023): «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

Εξάλλου το εργασιακό κόστος δεν βαραίνει  τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τον ανταποδοτικό των Δήμων.

Αυτή η νέα πραγματικότητα πέρα απο το ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κοινωνικό ρόλο του δήμου Σικυωνίων και δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα για τους δημότες, αφού θα αυξηθούν κι άλλο τα δημοτικά τέλη , είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα επιφέρει και απολύσεις συμβασιούχων, ενώ δεν μπορούν να αποκλειστούν και απολύσεις μόνιμων εργαζομένων οι οποίοι  ενδέχεται να χαρακτηριστούν «πλεονάζον προσωπικό».

Επομένως το ζήτημα δεν είναι τεχνοκρατικό, αλλά βαθιά πολιτικό και έχει να κάνει με συνειδητές επιλογές του κ. Σταματόπουλου, που στην ουσία εδώ και πολύ καιρό ως εθελόδουλος υλοποιεί νεοφιλελέ κατευθύνσεις της κυβέρνησης.

Google+ Linkedin