“Αναβολή” έκτισης της ποινής με μεταφορά στο νοσοκομείο Κορυδαλλού ζητούν οι συνήγοροι του Δημ. Κουφοντίνα

“Αναβολή” έκτισης της ποινής με μεταφορά στο νοσοκομείο Κορυδαλλού ζητούν οι συνήγοροι του Δημ. Κουφοντίνα

Η αίτηση υποβλήθηκε μέσω των δικηγόρων Ιωάννας Κούρτοβικ και Θέμη Σοφού στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και ζητεί αναβολή έκτισης της ποινής του, προκειμένου να σωθεί η ζωή του και μην υποστεί ανήκεστο βλάβη η υγεία του.

Αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, με φόντο την μεταγωγή του απεργού πείνας Δημ. Κουφοντίνα στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού , είναι – όπως ερμηνεύεται- η στόχευση της νομικής αυτής κίνησης που υποβλήθηκε στα δικαστήρια ανοίγοντας την προσπάθεια νομικής διευθέτησης του θέματος. Η αίτηση υποβλήθηκε μέσω των δικηγόρων Ιωάννας Κούρτοβικ και Θέμη Σοφού στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και ζητεί αναβολή έκτισης της ποινής του, προκειμένου να σωθεί η ζωή του και μην υποστεί ανήκεστο βλάβη η υγεία του. Το αίτημα αυτό εδράζεται στις προβλέψεις του άρθρου 556 (παράγραφος 1, εδάφιο Δ) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικηγόροι του απεργού πείνας επικαλούνται και το άρθρο 557, (παράγραφοι 2,7,8) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κάτι που «φωτογραφίζει» και μία «συμβιβαστική» κατά μια έννοια λύση.

Τι προβλέπει

Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι για να αποτραπεί η ανήκεστη βλάβη, ή ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο κρατούμενος να νοσηλευτεί σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι – προφανώς στόχευση είναι -να οδηγήσει σε εισαγγελική απόφαση για μεταγωγή του στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Αυτό πιθανόν θα αποκλιμακώσει(;) τα πράγματα.

Τι επικαλούνται:

Στην αίτηση γινεται επικληση:

Α. Αρθρο 556 παράγραφος 1 του ΚΠΔ

1.Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής μπορεί να αναβληθεί: α) αν η γυναίκα που καταδικάστηκε έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις μήνες εγκυμοσύνης ή γέννησε πρόσφατα, ωσότου περάσουν έξι το πολύ μήνες από τον τοκετό, β) στην περίπτωση του άρθρου 430 παρ. 2, γ) αν η υπό εκτέλεση στερητική της ελευθερίας ποινή δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, για αποδεδειγμένες οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες και έως έξι το πολύ μήνες, μία μόνο φορά, δ) αν εκείνος που καταδικάστηκε πάσχει από σοβαρή ασθένεια και η άμεση εκτέλεση της ποινής εμφανίζεται ως υπέρμετρα σκληρή μεταχείριση και ε) αν η ποινή έχει μετατραπεί σε χρηματική και δεν καθίσταται δυνατή από τον συλληφθέντα η καταβολή του ποσού της μετατροπής της, λόγω μη λειτουργίας της αρμόδιας προς είσπραξη δημόσιας υπηρεσίας. Η περ. ε΄ ισχύει και στην περίπτωση του άρθρου 80 παρ. 6 ΠΚ. Η αναβολή για το αναγκαίο προς καταβολή του ποσού της χρηματικής ποινής χρονικό διάστημα διατάσσεται, έστω και προφορικά, από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου σύλληψης.

Αρθρο 557 παράγραφος 2,7,8 του ΠΚΔ

2. Αν εκείνος που εκτίει την ποινή νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σύμφωνα με τις διατάξεις για τη νοσηλεία των κρατουμένων και αν εξαιτίας βαριάς νόσου βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε η συνέχιση της νοσηλείας του σε οποιοδήποτε τέτοιο νοσοκομείο να μην μπορεί να αποτρέψει ανήκεστη βλάβη της υγείας του ή κίνδυνο της ζωής του, μπορεί, αν η αποτροπή είναι δυνατή με νοσηλεία του σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα που κατονομάζεται ειδικά, να ζητήσει να εισαχθεί σε αυτό για να συνεχίσει με δικές του δαπάνες τη νοσηλεία του. Η κατ’ οίκον νοσηλεία αποκλείεται.
Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η διακοπή που έχει διαταχθεί κατά τις παρ. 2-4 δεν μπορεί να αποτρέψει ανήκεστη βλάβη της υγείας ή κίνδυνο της ζωής και αν η αποτροπή αυτή μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί με την κατ’ οίκον νοσηλεία, το δικαστήριο έπειτα από αίτηση του καταδίκου μπορεί για τον σκοπό αυτό να διατάξει να διακοπεί η εκτέλεση της ποινής. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου.
Ο εισαγγελέας διατάσσει την εκτέλεση της ποινής που διακόπηκε, μόλις λήξει ο χρόνος της διακοπής ή της παράτασης
Ο εισαγγελέας μπορεί να απαντήσει με διάταξή του ή να εισάγει την αίτηση στο δικαστικό συμβούλιο.

Η δεύτερη αίτηση

Η δεύτερη αίτηση, είναι ουσιαστικά προσφυγή κατά της απόρριψης του αιτήματος επαναμεταγωγής στον Κορυδαλλό , η οποία βέβαια είναι διοικητική πράξη. Γιαυτό γίνεται επίκληση άρθρου του Σωφρονιστικού κώδικα, βάση του οποίου αρμόδιος για την μεταχείρισης του κρατουμένου είναι ο κατά τόπον εισαγγελέας.

Google+ Linkedin